NRB

Vysvětlení k definici MSP

Postup při stanovení počtu zaměstnanců a výše finančních ukazatelů podle definice EU pro MSP

Podnikatel

Jednou z podmínek programů NRB je určit správnou velikost podnikatele. Ne všechny jsou určeny například pro velké podnikatele.

Pro správné vyhodnocení použijte Příručku použití definicí malých a středních podniků.

Krátké shrnutí, jak se v podmínkách orientovat:

I. OVĚRTE SI OKOLNÍ VAZBY VAŠÍ FIRMY
Partnerský podnikatel:

A) Pokud Vaši firmu vlastní (má majetkovou účast, vlastní akcie Vaší společnosti, apod.) jiný podnikatel alespoň z 25 %, ale ne více než z 50 %.

B) Pokud Vaše firma nebo Vy jako živnostník máte podíl alespoň 25 %, ale ne více než 50 % na jiné právnické osobě.

C) Pokud platí situace v bodě A nebo B, ověřte, zda je tato osoba právnickou osobou nebo živnostníkem a zároveň zda tato osoba má další vlastnickou vazbu, ale již více než 50 %. Postupuje se pak dále na další vazby z více jak 50 % dokud nějaká následující vazba vazba neklesne pod 50 %.

Spojený podnikatel:

A) Pokud Vaši firmu vlastní (má majetkovou účast, vlastní akcie Vaší společnosti apod.) z více než 50 %.

B) Pokud Vaše firma nebo Vy jako živnostník máte podíl větší než 50% podíl na jiné právnické osobě.

C) Spojení přes fyzické osoby = pokud je Vaše firma vlastněna jednou nebo více fyzickými osobami z více než 50 % a zároveň alespoň tato fyzická osoba (sama nebo dohromady s další fyzickou osobou) vlastní jinou společnost z více než 50 % a zároveň tyto společnosti fungují na společném či návazném trhu.

CO JE TO SPOLEČNÝ NEBO NÁVAZNÝ TRH:

Pod společným trhem si můžeme představit například dvě společnosti, kde obě dvě bude ze 100 % vlastnit jeden společník (majitel v podobě fyzické osoby). Jedna společnost bude výhradním dodavatelem specifického výrobku pro druhou společnost (například unikátního čipu do počítačů). Druhá společnost bude výrobcem počítačů a bez tohoto čipu se neobejde, případně, pokud by ho první společnost přestala vyrábět, výrobce počítačů bude mít problém výpadek v krátké době vyřešit.

Tento příklad ukazuje, že chování jedné firmy ovlivní druhou. Tím, že mají jednoho majitele, který má majoritu v obou, dochází ke spojení, které popisuje bod C) výše.

Podobnými znaky, kdy je třeba dvě a více společností spojit je dále:

  • firmy mají vlastníka (vlastníky) v jednotlivých firmách zároveň i v podobě statutárních zástupců
  • firmy si navzájem půjčují finanční prostředky, ručí si za závazky;
  • firmy si vzájemně pronajímají nemovitosti, technologie;
  • firmy sídlí ve stejném areálu, používají stejné účetní řízení, logistiku apod.;
  • firmy jsou ve výrazném nebo specifickém dodavatelsko – odběratelském vztahu, kde například úprava cen vstupů ovlivní chování firmy druhé apod.;
  • firmy nabízejí tytéž výrobky (služby) pro stejné zákazníky a neexistují podobné výrobky, které by nabízel někdo jiný.

II. POSTUP STANOVENÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠE FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Za Žadatele o podporu se započítá 100 % zaměstnanců, 100 % výše tržeb a majetku.

Pokud existují Partneři:

Každý partner je započten do celkového počtu v poměru vlastnictví, tj. počet zaměstnanců, tržeb a aktiv se vynásobí procentem vlastnické vazby. Pokud existují vazby dle písmena C u partnerských podniků, započtou se stejným procentem, jako první partner.

Pokud existují Spojení podnikatelé:

Údaje za spojeného podnikatele se připočtou k celkovému počtu ve výši 100 %, a to bez ohledu na to, zda je tato vazba 60 nebo 80 % apod.