NRB

Záruka CK

ZÁRUKA PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZA SPOLUÚČAST POŽADOVANOU POJIŠŤOVNOU

Covid záruka CK UB
Z

Záruka CK

Cílem programu je přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je pro ně ze zákona povinné. Tento program navazuje na dřívější program COVID Záruka CK.

MMR se podařilo vyjednat navýšení zdrojů tohoto subtitulu o 50 mil. Kč. Od 16. června 2022 tedy obnovujeme příjem žádostí, který bude ukončen dne 22. června 2022, pokud nebudou zdroje vyčerpány před tímto datem. Podle předepsaných podmínek musí být všechny smlouvy o podpoře uzavřeny a bankovní záruky vydány do 30. června 2022.

Upozorňujeme žadatele, že NRB přijímá tyto žádosti výhradně prostřednictvím E-podatelny a vzhledem k omezeným termínům je nutno podávat žádosti kompletní (včetně všech příloh, zejména pak uzavřené pojistné smlouvy a všech jejích dodatků).

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 75 %

  Záruku poskytujeme až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 8 mil. Kč.

 • Výše záruky

  max. 8 mil. Kč

  Záruku poskytujeme až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 8 mil. Kč.

 • Za co lze záruku vystavit?

  za spoluúčast

  Záruku vystavujeme za spoluúčast požadovanou pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy pro případ úpadku.

 • Doba ručení

  dle doby platnosti pojistné smlouvy

  Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.

 • Cena za poskytnutí záruky

  1 %

  Poplatek za poskytnutí záruky činí 1 % z výše poskytnuté záruky.

Jakou záruku nabízíme?

Záruka je určena pro:

 • cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.
 • cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 3. 2020

Další podrobnosti najdete ve Výzvě.

Na co lze záruku využít?

 • spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy (podíl CK na spoluúčasti požadované pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy je minimálně 25 %)

Důležité informace

Záruka je poskytována jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013) nebo režimu Dočasného rámce.

Důležité informace

Modelový příklad

Pojištění pro případ úpadku
Výše spoluúčasti 500 000 Kč

NRB
Výše záruky 375 000 Kč

Záruka je poskytována až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč

Poplatek za poskytnutí záruky 3 750 Kč

Poplatek za poskytnutí záruky činí 1 % z výše poskytnuté záruky.

Dokumenty, žádosti a další informace

Výzva k programu, žádost a další informace.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat