NRB

Editorial

Zpravodaj č. 1/2021

ZPRAVODAJ Č. 1/2021 Editorial

Milí čtenáři,

rok 2020 byl nejnáročnějším obdobím v historii naší banky. Koronavirus a opatření s ním spojená znemožnily řadě firem podnikat nebo významně omezily jejich činnost. ČMZRB tak zejména na jaře loňského roku sehrála klíčovou roli v podpoře podnikání a podnikatelům za celý rok poskytla o devět miliard korun větší objem podpory než v součtu za rekordní roky 2018 a 2019.

Hospodářská recese, jakou zažíváme nyní, je velmi specifická, do jisté míry nespravedlivá a v novodobé historii nemá obdobu. Zatímco někteří podnikatelé nemohou vykonávat svou činnost a musí se spolehnout na pomoc státu, jiní zažívají boom. Je proto důležité nejen zajistit firmám přístup k provoznímu financování, ale také k tomu investičnímu. S tím ve velké míře pomáhají právě finanční nástroje, které dlouhodobě poskytujeme.

Na následujících stranách přinášíme řadu čísel souvisejících s výsledky naší banky v roce 2020 a přibližují spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnostmi, jímž bych chtěl tímto směrem, stejně tak jako našim zaměstnancům, ministerstvům vykonávajícím akcionářská práva a dalším partnerům, poděkovat za spolupráci.

Přeji vám příjemné čtení!

Jiří Jirásek
předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB