NRB

Modernizace vozového parku s programem ELEKTROMOBILITA

Příspěvek až 300 000
Kč na každé pořizované vozidlo v rámci záručního programu.


Electric,Car,Power,Charging,,Charging,Technology,,Clean,Energy,Filling,Technology.

Příjem žádostí M-záruk prodloužen do 31. května 2024

Na základě dodatku k Dohodě o realizaci programu ZÁRUKA 2021 - 2023 prodlužujeme příjem žádostí o M-záruky do 31. května 2024. M-záruku mohou využít živnostníci a malé podniky, kteří chtějí žádat o bankovní úvěry na financování svých projektů provozního i investičního charakteru. M-záruka je určena také pro zajištění investičních úvěrů středně velkých firem. Díky nim pak mohou snáze realizovat své podnikatelské záměry investičního charakteru kdekoliv na území ČR. Podnikatelé zaměstnávající do 50 zaměstnanců (malí podnikatelé) pak mohou využít tento program i k zaručení provozních úvěrů.

Zvýhodněný úvěr Nové úspory energie - podporujeme financování úsporných opatření

Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od 27. dubna žádat o zvýhodněné úvěry na projekty na úsporu na energiích, jako je například zateplení budov určených k podnikání, výměna oken, kotlů, osvětlení. Novinkou oproti stávajícímu programu Úspory energie je poskytnutí dotace na účet klienta, pokud se mu podaří splnit příslušné energetické parametry.

Produkty

Každý si zde najde to svoje

Přinášíme kompletní přehled produktů, které nabízíme podnikatelům
Zajímá mě to
Podnikatel
Novinky

Co se děje v NRB

Přehled o veškerém dění v celé naší skupině

Úspory energie_hlavní_výřez

Co život sám napsal.

Přečtěte si příběhy podnikatelů a firem, kterým jsme pomohli v jejich cestě za snem.

Nejsme jen NRB

Naše dceřiné společnosti

Podívejte se na weby našich dceřiných společností