NRB

Poradenství

Naše banka poskytuje regionů, obcím či subjektům, které jsou řízeny či ovládány veřejným orgánem poradenství  v oblasti projektového financování a v oblasti energeticky úsporných projektů pro ideální nastavení financování, volby vhodné úvěrové linky, kterou má NRB zajištěnou prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB), či Banky pro regionální rozvoj (CEB). Zajistíme i posouzení infrastrukturních projektů a záměrů z hlediska  možnosti využití dotace EK v rámci III. pilíře na podporu rozvoje veřejné infrastruktury. 

Poradenství UB
Projektové financování

Projektové financování

Krajům, městům a obcím a jiným veřejným subjektům nabízíme poradenství v oblasti projektového financování. To je vhodné využít při investicích do rozsáhlých infrastrukturních projektů, u nichž lze předpokládat návratnost vložených prostředků a možnost zapojení soukromých zdrojů do financování.

Mám zájem
EPC projekty

EPC projekty

Krajům, městům, obcím a dalším veřejným subjektům prostřednictvím programu ELENA nabízíme poradenství v oblasti EPC projektů za desetinu celkových nákladů. Pomáháme zpracovat projekt společně se zadávacím řízením na realizační firmu a připravit dokumenty pro žádost o dotaci z OPŽP.

Program ELENA
Finanční poradenství

Finanční poradenství

Krajům, městům, obcím a dalším veřejným subjektům pomáháme bezplatně posoudit jakýkoliv infrastrukturní projekt či záměr z hlediska návratnosti a nalezení vhodného způsobu financování. Pokud je zamýšlený projekt vhodný k využití finančních nástrojů, připravíme veřejnému zadavateli i nabídku na financování.

Mám zájem