NRB

Záruka 2015 - 2023

Záruka 2015 až 2023 UB

Program Záruka je řešením pro malé a střední firmy, které žádají o investiční úvěry od komerčních bank. Je vhodný i k zajištění provozních úvěrů živnostníků a malých podnikatelů.

Záruky z programu Záruka 2015 až 2023 lze uplatnit na úvěry potřebné k úhradě provozních údajů i investic. Program dále slouží k podpoře financování nákupu obchodních podílů v rodinných podnicích, k podpoře digitalizace firem, rozvoje sociálních podniků a k pomoci firmám, které řeší aktuální skokové navýšení cen energií. Program Záruka má několik variant: M-záruka pro běžné projekty, S-záruka pro investiční projekty sociálních podniků, GEN-záruka při předávání rodinných firem novým nástupcům, SMART záruka při realizaci projektů zaměřených na digitalizaci anebo zárukapomáhající při vynucené změně dodavatelů energie.

Alba Metal 3