NRB

ELENA pro podnikatele

Pomoc při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku

Carbon,Offset,Price,Report,Co2,Emission.,Future,Growth,Net,Zero
E

ELENA

Cílem programu ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. NRB prostřednictvím něho podnikatelům nabízí pomoc při přípravě energeticky úsporných projektů za zlomek nákladů.

Uhradíme Vám až 90 % nákladů Zajímá mě to Dokumenty a žádosti

Jaké poradenství nabízíme?

 • Uhradíme Vám

  až 90 % nákladů

  Hradíme až 90 % způsobilých výdajů spojených s přípravou projektu.

 • Druh projektu

  zásahy na budově vedoucí k úspoře energie

  Jde o energeticky úsporné projekty na opatření spojená s obálkou budovy určené k podnikání (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo s užíváním budovy určené k podnikání (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace a řízení budov).

Jaké poradenství nabízíme?

Poradenství je určeno pro podnikatele, kteří plánují investovat do energeticky úsporného projektu, jenž je spojený buď s obálkou budovy (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.), nebo s jejím užíváním (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace a řízení budov).

Co díky této podpoře získáte?

 • předběžné posouzení Vašeho záměru z hlediska úspor energie
 • zajistění energetického posudku
 • kompletaci žádosti o bezúročné financování z našeho programu Úspory energie, resp. Energ
 • 90% úsporu finančních prostředků spojených s přípravou projektu a méně administrativy

Důležité informace

Podpora přípravy projektů financovaná z programu ELENA nezakládá veřejnou podporu, nespotřebovává tedy prostředky v rámci de minimis.

Důležité informace

Program ELENA zajišťuje podnikatelům energetické poradenství a prostředky pro kvalitní a komplexní přípravu energeticky úsporných projektů. Díky programu podnikatelé ušetří 90 % nákladů vynaložených za zpracování energetických posudků.

Díky programu ELENA mohou podnikatelé využít služeb ověřených energetických poradců, kteří s nimi naplánují a sepíšou projekty zaměřené na vylepšení energetické náročnosti budov (např. zateplení, výměna oken, vytápění nebo ventilace). Tým ELENA jim usnadňuje také kompletaci žádosti o bezúročné financování z programu Úspory energie a ENERG.

ENERG ELENA UB

Jak celý program funguje

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s žádostí o podporu z tohoto programu

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat

Výhradní odpovědnost za obsah této webové stránky nese Národní rozvojová banka, a.s. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Evropská investiční banka ani Evropská komise neodpovídají za žádné použití informací obsažených na této webové stránce.