NRB

S-podnik plus

BEZÚROČNÝ ÚVĚR PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY

S-podnik UB

Nabízíme bezúročné úvěry pro sociální podniky, které hledají finanční zdroje na investice a provozní výdaje.

Finanční podpora má sociálním podnikům, které dlouhodobě společnosti pomáhají například v začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, usnadnit cestu k zahájení činnosti, rozvoji byznysu či pomoci s cash flow v případě časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a tím vzniklé potřebě provozního financování.

S-podnik_Jaký úvěr nabízíme