NRB

S-podnik plus

BEZÚROČNÝ ÚVĚR PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY

S-podnik provoz UB
P

Provozní úvěr

Bezúročné provozní úvěry pomáhají sociálním podnikům financovat provozní výdaje jako pořízení zásob, materiálu či drobného (ne)hmotného majetku. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR vč. hlavního města Prahy.

Žádosti přijímáme od 1. dubna 2024.

 

Jaký úvěr nabízíme?

 • Na co lze použít?

  Provozní výdaje
 • Výše úvěru

  od 400 tis. až 25 mil. Kč
 • Splatnost

  až 3 roky
 • Odklad splátek

  až 1 rok
 • Cena za poskytnutí úvěru

  0 Kč
 • Výše poplatků

  0 Kč
Jaký úvěr nabízíme?

Za sociální podnik se považuje podnik splňující následující charakteristiky:

 • společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
 • zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce
 • zapojuje zaměstnance do směřování podniku
 • reinvestuje min. 51 % zisku do svého dalšího rozvoje a další

Bližší podrobnosti k programu včetně přehledu podporovaných činností najdete ve výzvě

Na co lze úvěr použít?

 • k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu
 • výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • výdaje na pořízení a financování zásob

Důležité informace

Důležité informace

Modelový příklad

Pořízení zásob
Očekávané způsobilé výdaje 700 000 Kč
Financování 90 % NRB + 10 % vlastní zdroje


Výše úvěru 630 000 Kč
Úroková sazba 0 % p.a.
Poplatky spojené s vyřízením úvěru 0 Kč
Doba splácení 3 roky

maximální doba splatnosti je 3 roky

Odklad splátek bez odkladu

maximální doba odkladu splátek je 1 rok

Měsíční splátka 17 500 Kč
Výše úroků 0 Kč
Ručení směnka, nemovitost

řeší se individuálně a odvíjí se od bonity klienta a použité zástavy u spolufinancující instituce. V případě dostatečné hodnoty nemovité věci je možné danou nemovist využít k učení u obou úvěrů

Provozní úvěry pro sociální podniky mohou jít až do výše 25 milionů korun. Požádat o ně mohou podniky, které zaměstnávají nebo začleňují osoby znevýhodněné na trhu práce a splňují další parametry sociálního podniku uvedené např. ve Výzvě. Díky těmto bezúročným úvěrům se dají pořešit výdaje na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku, pořízení zásob, materiálu, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur a další provozní výdaje vyjma mezd a splátek úvěrů či leasingu. 

Unikov UB

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu. Žádosti přijímáme od 1. dubna 2024.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat