NRB

S-podnik

BEZÚROČNÝ ÚVĚR PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY

S-podnik provoz UB
P

Provozní úvěr

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování provozních potřeb. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR vč. hlavního města Prahy

Jaký úvěr nabízíme?

 • Na co lze použít?

  Provozní výdaje
 • Výše úvěru

  od 400 tis. až 25 mil. Kč

  do 1 mil. Kč u podniků s krátkou historií

 • Splatnost

  až 2 roky
 • Odklad splátek

  až 1 rok
 • Cena za poskytnutí úvěru

  0 Kč
 • Výše poplatků

  0 Kč
Jaký úvěr nabízíme?

Za sociální podnik se považuje podnik splňující následující charakteristiky:

 • společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
 • zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce
 • zapojuje zaměstnance do směřování podniku
 • reinvestuje min. 51 % zisku do svého dalšího rozvoje a další

Bližší podrobnosti k programu včetně přehledu podporovaných činností najdete ve výzvě

Na co lze úvěr použít?

 • k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu
 • výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • výdaje na pořízení a financování zásob

Důležité informace

Důležité informace

Modelový příklad

Pořízení zásob
Očekávané způsobilé výdaje 700 000 Kč
Financování 90 % NRB + 10 % vlastní zdroje


Výše úvěru 630 000 Kč
Úroková sazba 0 % p.a.
Poplatky spojené s vyřízením úvěru 0 Kč
Doba splácení až 2 roky

maximální doba splatnosti je 2 roky

Odklad splátek bez odkladu

maximální doba odkladu splátek je 1 rok

Měsíční splátka 26 250 Kč
Výše úroků 0 Kč
Ručení směnka, nemovitost

řeší se individuálně a odvíjí se od bonity klienta a použité zástavy u spolufinancující instituce. V případě dostatečné hodnoty nemovité věci je možné danou nemovist využít k učení u obou úvěrů

Vedle bezúročného financování k úhradě provozních či investičních výdajů nabízíme sociálním podnikům také bezplatné poradenství až do 50 % z výše poskytnutého úvěru. Poradenství poskytujeme v oblasti managementu, organizace a výroby, marketingu a PR a finančního řízení. Bližší informace najdete zde.

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat