NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu S-podnik plus

Žádosti přijímáme od 1. dubna 2024.

Žádost a pokyny UB

Žádost a povinné přílohy

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu S-podnik plus
Příloha PSP – Projekt (investiční úvěr) / Příloha PSPP – Projekt (provozní úvěr)

Dotazník DNSH a klimatického posouzení
Příloha S – Posouzení Sucho (vyplňuje se, pokud to vyplyne z Dotazníku DNSH)

Přílohy, které je možné doplnit později

Právnické osoby

Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DMSP – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha GBE22 – Prohlášení žadatele o podporu podle č. 22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Příloha PVO – Vyhodnocení podniku v obtížích

 

Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů

 

Fyzické osoby podnikatelé

Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DMSP – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha GBE22 – Prohlášení žadatele o podporu podle č. 22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha FO – Prohlášení fyzické osoby o příjmech, majetku a závazcích
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Příloha PVO – Vyhodnocení podniku v obtížích

Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů


Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty v elektronické formě lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa, předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte zvolenou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB. Žádost a přílohy v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.