NRB

Informace k podpoře bydlení

Naše banka v současné době nenabízí žádný program k podpoře bydlení. Tato stránka přináší informace příjemcům podpory v programech PANEL a NOVÝ PANEL, které naše banka poskytovala v letech 2002–2012.
site-g7f4b80421_1920
 • Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

  Tento formulář může příjemce dotace využít jako nejpohodlnější způsob pro vypracování Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Formulář obsahuje kalkulátor pro přepočet hodnoty celkové výše uhrazených úroků na hodnotu výše úroků z podpořené části úvěru (podpořených úroků).

  Ve formuláři byl dne 11. 12. 2014 změněn formát podpisové doložky.

  Formulář je k dispozici zde.

  PROHLÁŠENÍ musí být řádně vyplněno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat příjemce dotace a musí být doručeno NRB vždy do 15 dní před termínem příslušné výplaty dotace.

  Uvedený vzorový formulář provede po vložení všech údajů v části A a případně údajů v části B propočet výše úroků z podpořené části úvěru v poli C.

  Formulář je ve formátu .xls. K vyplnění žádosti je třeba verze MS EXCEL 97 a vyšší verze.

  Doporučený postup pro jeho použití je následující:

  1. Stáhněte formulář do svého PC.

  2. Vyplňte všechny požadované údaje.

  Údaje o výši prvního podpořeného úvěru (pole A.1) a výši podpořené části prvního úvěru (pole A.2) převezměte z PROHLÁŠENÍ, které jste obdržel v příloze dopisu NRB ze dne 19. 9. 2014, jímž byla příjemcům dotace oznámena jejich povinnost předkládat PROHLÁŠENÍ pro splátky dotace splatné od 1. 1. 2015.

  Údaje v části B PROHLÁŠENÍ vyplňujte, pouze pokud došlo k navýšení úvěru.

  3. Po vložení údajů podle předchozího bodu 2 provede vzorec ve formuláři automaticky výpočet úroků z podpořené části úvěru a zobrazí ho v části C.

  Po zobrazení tohoto údaje formulář vytiskněte, podepište a v listinné podobě zašlete příslušné pobočce NRB.

  Aktuálně Vám doporučujeme využít raději možnost elektronické komunikace, tedy opatřit prohlášení zaručeným elektronickým podpisem (vydaným příslušnou společností, například První certifikační autoritou, a.s.) oprávněných osob a doručit jej NRB prostřednictvím E-podatelny (Podání pro neregistrované uživatele) nebo datové schránky (nikoli sken zaslaný e-mailem).

 • Potvrzení o splaceném úvěru na opravy a modernizace bytových domů

  Tento formulář použije příjemce podpory při refinancování původně podpořeného úvěru novým úvěrem jako součást žádosti o vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci.

  K dispozici je zde.


 • Potvrzení o splácení úvěru na opravy a modernizace bytových domů

  Tento formulář může příjemce podpory využít náhradou za listinnou podobu formuláře, kterou obdržel jako přílohu smlouvy o dotaci. Údaje do formuláře zadává a formulář podepisuje úvěrující banka.

  Pokud úvěrující banka formulář podepíše elektronicky a zašle přímo NRB prostřednictvím E-podatelny (Podání pro neregistrované uživatele) nebo datové schránky, je potvrzení akceptováno i v elektronické formě.   

  Potvrzení o splácení úvěru na opravy a modernizace bytových domů, které neobsahuje údaje starší než 2 měsíce před termínem příslušné výplaty dotace, je nutno předat NRB nejpozději 15 kalendářních dnů před výplatou každé splátky dotace.

  Formulář je k dispozici zde.


 • Podpora bydlení pro občany v souvislosti s popovodňovou pomocí

  Půjčka, návratný finanční příspěvek


  Název operace Sazba
  vystavení dodatku ke smlouvě o poskytnutí půjčky/finančního příspěvku zdarma
  úrok z prodlení dle uzavřené smlouvy


 • Program Panel a Nový panel

  P-záruka a M-záruka v programu PANEL/NOVÝ PANEL

  Název operaceSazba
  vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta 2 000 Kč
  poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce20 Kč
  úrok z prodlení 24 % p. a.


  Dotace na úhradu úroků v programu PANEL/NOVÝ PANEL

  Název operaceSazba
  vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci na žádost klienta 500 Kč