NRB

Úvěr s dotací Evropské komise

Úvěr s dotací pro strukturálně postižené regiony

Foto k programu Úvěr s dotací EK UB
Ú

Úvěr s dotací EK

Subjekty veřejného sektoru ze strukturálně postižených krajů mají možnost získat k našemu úvěru 25% dotaci Evropské komise na financování svých infrastrukturních projektů. Tento úvěrový nástroj využívá III. pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci (MST). Je zaměřený na investice realizovanými státními, regionálními nebo jinými místními orgány, případně subjekty, kde tento orgán provádí řídící dohled; nebo má tento orgán dominantní vliv na tento subjekt. Každý subjekt musí být zřízen za účelem uspokojování potřeb v obecném zájmu.

Výše úvěru až 306 mil. Kč

Jaký úvěr nabízíme?

 • Výše úvěru

  až 306 mil. Kč

  Výše úvěru je v rozmezí 25 mil až 306 mil Kč (podle aktuálního kurzu). Hranice výše nákladů projektu je 612 mil. Kč. Výše úvěru, který poskytuje NRB s touto dotací může být až 50 % projektových nákladů

 • Výše dotace

  až 25 %

  Procentuální výše dotace se vztahuje k velikosti poskytnutého úvěru.

 • Druh úvěru

  investiční
 • Rámcový úvěr?

  ano

  Podpora může být poskytnuta jako rámcový úvěr, který může sdružovat větší počet projektů (projekty mohou být od jednoho žadatele nebo může jít o soubor projektů různých žadatelů).

 • Předčasné splacení

  bez sankcí a poplatků
Jaký úvěr nabízíme?

Úvěr s dotací Evropské komise je určený pro města a obce ze strukturálně postižených krajů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský) na financování infrastrukturních projektů. 

Podporujeme projekty z oblastí sociální infrastruktury, energetiky, obnovy a regenerace měst, digitalizace a další.

Výše úvěru, který poskytuje NRB s touto dotací může být až 50 % projektových nákladů – tato část je zdrojově kryta Evropskou investiční bankou (EIB). Zbylou část je možné zafinancovat prostřednictvím NRB ze zdrojů Rady Evropy (CEB).

Na co lze úvěr použít?

V rámci tohoto programu financujeme infrastrukturní projekty z následujících oblastí:


 • Investice do obnovitelných zdrojů energie a zelené a udržitelné mobility, včetně podpory zeleného vodíku
 • Sítě dálkového vytápění
 • Veřejný výzkum
 • Digitalizace
 • Environmentální infrastruktura pro inteligentní nakládání s odpady a vodou
 • Udržitelná energie, energetická účinnost a integrační opatření, včetně renovací a přestaveb budov
 • Rekonstrukce a přestavby budov
 • Obnova a regenerace měst
 • Přechod na oběhové hospodářství
 • Obnova a dekontaminace půdy a ekosystémů
 • Biologická rozmanitost
 • Zvyšování vzdělání a rekvalifikace, odborná příprava
 • Sociální infrastruktura, včetně pečovatelských zařízení a sociálního bydlení