NRB

Úvěr s dotací Evropské komise

Úvěr s dotací pro strukturálně postižené regiony

Foto k programu Úvěr s dotací EK UB
Ú

Úvěr s dotací EK

Města a obce ze strukturálně postižených krajů mají možnost získat k našemu úvěru 25% dotaci Evropské komise na financování svých infrastrukturních projektů. Tento úvěrový nástroj využívá III. pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci (MST). Je zaměřený na investice ve veřejném sektoru, případně investice společností nebo dalších institucí, které zajištují služby veřejného zájmu.

Výše úvěru až 600 mil. Kč

Jaký úvěr nabízíme?

 • Výše úvěru

  až 600 mil. Kč

  Podporujeme projekty rámcově do 600 milionů Kč investičních nákladů a financujeme do 50% projektových nákladů.

 • Výše úvěru

  až 50 %

  Podporujeme projekty rámcově do 600 milionů Kč investičních nákladů a financujeme do 50 % projektových nákladů.

 • Výše dotace

  až 25 %

  Procentuální výše dotace se vztahuje k velikosti poskytnutého úvěru.

 • Druh úvěru

  investiční
 • Předčasné splacení

  bez sankcí a poplatků
Jaký úvěr nabízíme?

Úvěr s dotací Evropské komise je určený pro města a obce ze strukturálně postižených krajů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský) na financování infrastrukturních projektů. 

Podporujeme projekty z oblastí sociální infrastruktury, energetiky, obnovy a regenerace měst, digitalizace a další.

Na co lze úvěr použít?

V rámci tohoto programu financujeme infrastrukturní projekty z následujících oblastí:


 • Investice do obnovitelných zdrojů energie a zelené a udržitelné mobility, včetně podpory zeleného vodíku
 • Sítě dálkového vytápění
 • Veřejný výzkum
 • Digitalizace
 • Environmentální infrastruktura pro inteligentní nakládání s odpady a vodou
 • Udržitelná energie, energetická účinnost a integrační opatření, včetně renovací a přestaveb budov
 • Rekonstrukce a přestavby budov
 • Obnova a regenerace měst
 • Přechod na oběhové hospodářství
 • Obnova a dekontaminace půdy a ekosystémů
 • Biologická rozmanitost
 • Zvyšování vzdělání a rekvalifikace, odborná příprava
 • Sociální infrastruktura, včetně pečovatelských zařízení a sociálního bydlení