NRB

Financování

Naše banka poskytuje veřejným zadavatelům financování zejména ve formě zvýhodněných úvěrů pro menší i větší infrastrukturní projekty z různých oblastí.
Financování infrastruktury UB
Doprava

Doprava

Pomáháme zafinancovat udržitelné projekty z oblasti dopravy, jako jsou rekonstrukce cest I., II. a III. třídy, dálnice, obchvaty kolem měst a obcí, terminály, parkoviště a parkovací domy, digitální infrastruktura a smart cities, sdílená mobilita a elektromobilita a další.

Životní prostředí

Životní prostředí

Pomáháme zafinancovat projekty z oblasti životního prostředí a energetiky, jako je např. odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje, EPC projekty, brownfieldy, vodohospodářská infrastruktura a další.

Rozvoj měst a obcí

Rozvoj měst a obcí

Financujeme různé typy infrastrukturních projektů, které vedou ke zlepšení životních podmínek ve městech a obcích a souvisí zejména s výstavbou či modernizací budov a navazující infrastruktury (např. dostupné bydlení, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory, sportoviště, veřejné osvětlení apod.)