NRB

Financování

Naše banka poskytuje subjektům veřejného sektoru financování zejména ve formě zvýhodněných úvěrů pro menší i větší infrastrukturní projekty z různých oblastí.

Financování infrastruktury UB
Doprava

Doprava

Pomáháme zafinancovat udržitelné projekty z oblasti dopravy, jako jsou rekonstrukce a budování cest I., II. a III. třídy, dálnic, obchvatů kolem měst a obcí, výstavba dopravních terminálů, parkovišť a parkovacích domů, pořízení vozů pro hromadnou přepravu osob (autobusy, tramvaje, vlaky apod.), budování digitální infrastruktury a smart cities, investice do sdílené mobility a elektromobility a další.

Energetická infrastruktura

Energetická infrastruktura

Pomáháme zafinancovat projekty z oblasti životního prostředí a energetiky, jako je např. odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje, EPC projekty, brownfieldy, vodovody a kanalizace, čističky odpadních vod a další vodohospodářská infrastruktura a další.

Sociální infrastruktura

Sociální infrastruktura

Financujeme různé typy infrastrukturních projektů, které vedou ke zlepšení životních podmínek ve městech a obcích a souvisí zejména s výstavbou či modernizací budov a navazující infrastruktury, například školy, školky, zdravotnická zařízení, dostupné a sociální bydlení, domovy pro seniory, sportovní a kulturní zařízení apod.

Z prostředků EIB a CEB financujeme udržitelné projekty v oblasti dopravy a v oblasti životního prostředí. Podporujeme také projekty, které řeší zlepšením životních podmínek ve městech (např.výstavba objektů pro sociální služby a vzdělávací instituce, cenově dostupné bydlení nebo sportoviště). Na rozvoj infrastruktury poskytujeme městům a obcím také úvěry z Regionálního rozvojového fondu.K financování infrastruktury nabízíme také soukromé zdroje skrze Národní rozvojový fond.

projektové financování