NRB

Financování

Naše banka poskytuje veřejným zadavatelům financování zejména ve formě zvýhodněných úvěrů pro menší i větší infrastrukturní projekty z různých oblastí.

Financování infrastruktury UB

Z prostředků EIB a CEB financujeme udržitelné projekty v oblasti dopravy a v oblasti životního prostředí. Podporujeme také projekty, které řeší zlepšením životních podmínek ve městech (např.výstavba objektů pro sociální služby a vzdělávací instituce, cenově dostupné bydlení nebo sportoviště). Na rozvoj infrastruktury poskytujeme městům a obcím také úvěry z Regionálního rozvojového fondu.K financování infrastruktury nabízíme také soukromé zdroje skrze Národní rozvojový fond.

projektové financování
Doprava

Doprava

Pomáháme zafinancovat udržitelné projekty z oblasti dopravy, jako jsou rekonstrukce cest I., II. a III. třídy, dálnice, obchvaty kolem měst a obcí, terminály, parkoviště a parkovací domy, digitální infrastruktura a smart cities, sdílená mobilita a elektromobilita a další.

Životní prostředí

Životní prostředí

Pomáháme zafinancovat projekty z oblasti životního prostředí a energetiky, jako je např. odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje, EPC projekty, brownfieldy, vodohospodářská infrastruktura a další.

Rozvoj měst a obcí

Rozvoj měst a obcí

Financujeme různé typy infrastrukturních projektů, které vedou ke zlepšení životních podmínek ve městech a obcích a souvisí zejména s výstavbou či modernizací budov a navazující infrastruktury (např. dostupné bydlení, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory, sportoviště, veřejné osvětlení apod.)