NRB

Úspory energie

BEZÚROČNÝ ÚVĚR NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY

Úspory energie UB
Ú

Úspory energie

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera NRB.

Jaký úvěr nabízíme?

 • Výše úvěru

  500 tis. až 60 mil. Kč

  až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu

 • Doba splatnosti

  až 10 let
 • Odklad splátek

  až 4 roky
 • Úroky a poplatky

  0 Kč
 • Finanční příspěvek na posudek

  až 250 tis. Kč.

  Společně se zvýhodněným úvěrem může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na pořízení energetického posudku. Maximální výše finančního příspěvku je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 250 tis. Kč.

 • Finanční příspěvek na úhradu úroku

  až 4 mil. Kč

  Současně se zvýhodněným úvěrem může být poskytnut příspěvek na úhradu úroku komerčního bankovního úvěru . Ten musí být účelově určen výhradně k úhradě nákladů projektu podpořeného zvýhodněným úvěrem. Výše vyplaceného příspěvku je max. 4 mil. Kč a zároveň nesmí přesáhnout 15 % podpořeného komerčního bankovního úvěru.

Jaký úvěr nabízíme?

Program je určen pro malé, střední a velké podnikatele, kteří působí v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • cestovní ruch a stravování
 • energetika a další činnosti

Kompletní přehled podporovaných činností najdete zde.

Na co ho můžete využít?

 • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměna oken či dveří, rekuperace, a další stavební práce, směřující k úsporám energií)
 • modernizace rozvodů elektřiny a plynu a tepla v budovách
 • modernizace či výměna stávajících zařízení (např. kotle) na výrobu energie pro vlastní potřebu
 • instalace kogeneračních jednotek
 • pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a průmyslových areálů za moderní a efektivní systémy
 • zavedení systémů měření a regulace energie
 • využití odpadního tepla z výrobních procesů
 • nahrazení energeticky náročných výrobních strojů (včetně mobilních, např. stavebních strojů a techniky) a zařízení úspornější technologií
 • akumulace elektrické energie

Důležité informace

Důležité informace

Modelový příklad úvěru

Rekonstrukce výrobní haly (zateplení, nové rozvody, výměna osvětlení)
Očekávané způsobilé výdaje 2 500 000 Kč
Financování 90 % NRB + 10 % z vlastních zdrojů

NRB Společnost zpracovávající energetický posudek
Výše úvěru

Rozložení financování mezi ČMZRB a vlastní zdroje může být různé. ČMZRB však může financovat maximálně 90 % způsobilých výdajů projektu.

2 250 000 Kč -
Poplatek za vyřízení energetického posudku - 40 000 Kč

uvedené částka je pouze orientační, ta skutečná se bude odvíjet od obchodní politiky příslušné společnosti, která bude posuzovat energetickou úsporu realizovaného projektu

Úroková sazba 0 % p.a. -
Poplatky spojené s vyřízením úvěru 0 Kč
Doba splácení 10 let -
Měsíční splátka (3. až 10. rok) 23 438 Kč -
Zaplacená částka na úrocích 0 Kč -
Finanční příspěvek na vyřízení energetického posudku 32 000 Kč

finanční příspěvek se poskytuje ve výši 80 % způsobilých výdajů na pořízení energetického posudku, maximálně však 250 tis. Kč, v tomto modelovém příkladě max. 32 000 Kč

-
Zaručení úvěru směnka, nemovitost

řeší se individuálně a odvíjí se od bonity klienta a použité zástavy u spolufinancující instituce. V případě dostatečné hodnoty nemovité věci, je možné danou nemovitost využít k učení u obou úvěrů

-

Potřebujete pomoci připravit energeticky úsporný projekt? Nebo zajistit energetický posudek? Pak můžete využít poradenství našeho programu ELENA, díky kterému ušetříte 90 % nákladů. Více zde. Podpora se vztahuje na energeticky úsporné projekty, jejichž předmětem je budova určený pro podnikání (např. zateplení, výměna oken, nové rozvody apod.).

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat