NRB

Elektromobilita

ZÁRUČNÍ PROGRAM K PODPOŘE ELEKTROMOBILITY

Elektromobilita UB
E

Elektromobilita

Záruční program Elektromobilita je určen pro živnostníky a podnikatele bez rozdílu velikosti. Jeho cílem je podpořit zvýšení podílu vozidel na alternativní paliva na trhu a výstavbu dobíjecích stanic. Národní rozvojová banka v rámci programu nabízí poskytnutí záruky, kterou lze využít k úvěru poskytnutého spolupracující komerční bankou či leasingovou společností. Příjem žádostí očekáváme ve druhé polovině března 2024, v té době zveřejníme odkazy na žádost a seznam spolupracujících partnerů. Podrobnosti najdete ve Výzvě.

Výše záruky až 70 % Zajímá mě to Dokumenty

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 70 %

  Zaručujeme úvěr od spolupracujících partnerů až do výše 70 % jistiny úvěru

 • Výše zaručovaného úvěru

  min. 300 tis. Kč

  Výše zaručovaného úvěru se odvíjí od druhu pořizovaného bezemisního vozidla a typu dobíjecí stanice, jejich počtu a dle volného limitu klienta v registru de minimis. Konkrétní limity pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny ve Výzvě.

 • Finanční příspěvek na jedno pořizované vozidlo

  až 300 tis. Kč

  Výše finančního příspěvku se odvíjí od kategorie pořizovaného vozu a dobíjecí stanice a jejich počtu. Podrobnosti najdete ve Výzvě.

 • Doba ručení

  až 5 let
 • Cena za poskytnutí záruky

  0 Kč
 • Výše poplatků

  0 Kč
Jakou záruku nabízíme?

Program je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří působí v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • peněžnictví a pojišťovnictví
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti a další obory

Nepodporované činnosti (CZ-NACE) najdete ve Výzvě.

Na co lze záruku využít?

Záruku lze využít k úvěru poskytnutého spolupracující komerční bankou či leasingovou společností, kterým bude financováno pořízení dlouhodobého majetku:

 • pořízení bezemisního vozidla na alternativní paliva (bateriová a vodíková elektrická vozidla)
 • pořízení dobíjecí stanice

Důležité informace

Důležité informace

Otázky a odpovědi k programu Záruka Elektromobilita

 • Kdy bude k dispozici žádost o záruku a kdy ji mohu podat?

  Předpokládáme, že žádosti začneme přijímat ve druhé polovině března. Nejpozději v té době bude žádost ke stažení na našich webových stránkách.

 • Kde najdu seznam spolupracujících partnerů (komerčních bank a leasingových společností)?

  Na podpisu smluv s partnery intenzivně pracujeme. Seznam spolupracujících partnerů zveřejníme v druhé polovině března na našem webu a budeme ho průběžně aktualizovat.

 • Mohou se do programu zapojit také OSVČ?

  Ano, žádosti mohou podat i osoby samostatně výdělečně činné.


 • Mohu si již nyní vozidlo objednat a složit zálohu?

  Vozidlo je možné již objednat, ovšem doplacení vozidla musí proběhnout ze zaručovaného úvěru.

 • Mohu získat příspěvek na nákup vozidla, pokud bych si ho celý hradil z vlastních zdrojů?

  Program Záruka Elektromobilita má pomoci podnikatelům, kteří nemohou nákup vozidla a dobíjecí stanice financovat z vlastních zdrojů. Příspěvek je tedy pevně spjat se zaručovaným úvěrem a samostatně jej čerpat nelze.

 • Jak se vypočítává finanční příspěvek?

  Finanční příspěvek je vyplácen v plné míře, pokud má klient volný limit v registru podpor de minimis. Nesmí být v insolvenci a nesmí mít vůči NRB, ani jiným státním institucím dluh po splatnosti. 


 • Kdy bude finanční příspěvek vyplacen?

  O vyplacení finančního příspěvku může klient požádat NRB po pořízení vozidla (příp. dobíjecí stanice). Na vyřízení žádosti je stanovena dvouměsíční lhůta, která se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po podání žádosti.

 • V jaké výši musím čerpat úvěr u spolupracujících partnerů, abych získal maximální výši příspěvku?

  Výše úvěru je programem omezena na minimální výši 300 tisíc korun. Dále také platí, že finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručovaného úvěru. Detailní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě.

 • Jaká je minimální výše úvěru?

  Minimální výše úvěru je 300 tisíc korun, přičemž součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů projektu.

 • Mohu požádat pouze o podporu na dobíjecí stanice?

  Dle pravidel programu Záruka Elektromobilita je možné finanční příspěvek na dobíjecí stanici získat pouze při pořízení bezemisního vozidla.

 • Mohu vozidlo pořídit ze zahraničí, příp. může být ojeté?

  Ano, nákup vozidla ze zahraničí je možný. Podmínkou také je, že vozidlo musí být dodáno do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a najeto musí mít méně než 6 000 km.

 • Je možné podporu využít i na pořízení hybridního vozidla?

  Podporu je možné poskytnout jen na pořízení čistě elektrického vozidla a vozidla na vodíkový pohon, příp. na dobíjecí stanici.

 • Mohu auto později prodat?

  V rámci udržitelnosti projektu platí, že podpořené vozidlo nebo dobíjecí stanici nelze prodat po dobu 24 měsíců od data vyplacení finančního příspěvku.

Dokumenty ke stažení

Přehled podrobných informací k programu. Příjem žádostí očekáváme v druhé polovině 1. Q 2024, v té době se zde objeví i odkazy na žádost a její přílohy k tomuto programu a seznam spolupracujících partnerů.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat