NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o záruku v programu Elektromobilita

Electric,Car,Power,Charging,,Charging,Technology,,Clean,Energy,Filling,Technology.

Pokud nebudete podávat žádost přes Online registrační formulář, můžete postupovat také dle uvedeného návodu:

 

1. Nejdříve si stáhněte všechny potřebné dokumenty do svého počítače a pečlivě je vyplňte
2. Potom jděte na naší E-podatelnu, potvrďte souhlas a vyplňte pár informací k podání
3. Následně už jen jednoduše přiložíte všechny dokumenty, které máte připravené k podání
4. Nezapomeňte zde ještě přiložit kopii podepsané úvěrové smlouvy s leasingovou společností/bankou

 

Pokud podáte kompletní dokumentaci (dokumenty pro evidenci včetně povinných příloh) urychlíte zpracování a vyhodnocení Vaší žádosti.

Dokumenty v tuto chvíli netiskněte a nepodepisujte, pošlete nám je elektronicky ve formátech, ve kterých jste si je stáhli do svého počítače.

 

Dokumenty pro podání a evidenci žádosti:

Žádost o záruku v programu Elektromobilita
Příloha PZE – Popis projektu
Na E-podatelně přiložte kopii/scan podepsané úvěrové smlouvy, včetně dodatků, s leasingovou společností nebo bankou.

Povinné přílohy k žádosti pro zpracování a vyhodnocení

Právnické osoby:
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
Čestné prohlášení o střetu zájmu

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)
Čestné prohlášení o střetu zájmu

 

Přílohy pro zpracování a vyplacení finančního příspěvku

Žádost o příspěvek a jeho výplatu se podává přes datovou schránku až po čerpání zaručeného úvěru a doplacení vozidla. K žádosti prosím přiložte dokumenty, které jsou v ní uvedeny. K dokumentaci od vás ještě budeme potřebovat aktualizované Čestné prohlášení o střetu zájmů.
Žádost o příspěvek
Čestné prohlášení o střetu zájmu

 

Po vyplacení finančního příspěvku a administrativním uzavření projektu je na internetových stránkách vaší společnosti třeba zveřejnit jeho stručný popis, cíle a výsledek. Pokud si nevíte rady, může Vám posloužit náš vzor níže. Ten si jednoduše stáhněte do počítače, vyplňte jej a následně umístěte na vaše webové stránky třeba do aktualit, novinek nebo jiné sekce.
Elektromobilita vzor popisu

 

 

*Velikost jednoho souboru zasílaného přes naši E-podatelnu je vždy omezena na 20 MB / velikost celé zásilky na 50 MB.