NRB

COVID Záruka CK

Přehled informací k záručnímu programu COVID Záruka CK, který běžel na začátku roku 2023.

Covid záruka CK UB

Cílem programu bylo přispět k řešení problémů v oblasti cestovního ruchu v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření a následné stabilizaci odvětví, a to jak po této krizi, tak i v souvislosti s extrémním nárůstem cen energií i inflace v průběhu roku 2022, a podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup cestovních kanceláří a cestovních agentur k získání pojištění pro případ úpadku, které je pro ně ze zákona povinné. Tato podpora navazovala na program COVID Záruka CK z roku 2021 (v gesci MPO) a Záruku cestovním kancelářím z roku 2022 (v gesci MMR).

Užitečné odkazy na související dokumenty:

Výzva k programu COVID Záruka CK