NRB

Veřejná podpora

Veřejná podpora je jakákoliv podpora poskytnutá ze státních prostředků. Podnikatelé o ni až na výjimky nesmí žádat, protože by mohla být narušena hospodářská soutěž. Výjimkou je podpora de minimis a blokové výjimky.

veřejná podpora UB

Pro úspěšné žádosti o výjimky ve veřejné podpoře by podnikatelé měli znát informace o Podpoře podle nařízení Komise č. 651/2014 a podpoře de minimis. Příručky objasňující důležité pojmy (jeden podnik, modernizační projekt, počáteční investice) si mohou stáhnout ve formátu .pdf.

Veřejná podpora 815x300px 2.verze