NRB

Dceřiné společnosti

NRB má v současné době tři dceřiné společnosti – Národní rozvojovou investičníMUFIS a Národní rozvojový fond.

Dceřiné-společnosti
Dceřiné společnosti

Národní rozvojová investiční

Národní rozvojová investiční, a.s., je akciovou společností ve 100% vlastnictví Národní rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

Zjistit více
ČMZRB-investiční
Dceřiné společnosti

MUFIS

Společnost MUFIS (dříve Municipální finanční společnost) byla založena Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dnes Národní rozvojová banka) v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu byly na základě Programové dohody USAID poskytnuto 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012.
Zjistit více
MUFIS 200x200px
Dceřiné společnosti

Národní rozvojový fond

Národní rozvojový fond a.s., je dceřinou společností Národní rozvojové banky. Fond vznikl 1. února 2021 a je 100% vlastněn Národní rozvojovou bankou. 

Podrobné údaje: Společnost Národní rozvojový fond a.s., sídlí na adrese Přemyslovská 2845/43, Praha 3, 130 00. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25987, IČO: 09829482.

Narodni-rozvojovy-fond