NRB

Dceřiné společnosti

NRB má v současné době tři dceřiné společnosti – Národní rozvojový fond, Národní rozvojová investiční a MUFIS. Bližší informace získáte na webech jednotlivých společností. 

Dceřiné-společnosti
Dceřiné společnosti

Národní rozvojový fond

Národní rozvojový fond (NRF) je dceřinou společností Národní rozvojové banky a po udělení licence od České národní banky bude poskytovat rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat část projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti bude schopen mobilizovat další soukromé zdroje.
Zjistit více
Narodni-rozvojovy-fond
Dceřiné společnosti

NRB investiční

NRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Národní rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.
Zjistit více
ČMZRB-investiční
Dceřiné společnosti

MUFIS

Společnost MUFIS (dříve Municipální finanční společnost) byla založena Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dnes Národní rozvojová banka) v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu byly na základě Programové dohody USAID poskytnuto 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012.
Zjistit více
MUFIS 200x200px