NRB

Záruka ZRS

ZÁRUKA ZA ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ AKTIVIT NA ROZVOJOVÝCH TRZÍCH

Záruka ZRS UB
Z

Záruka ZRS

Záruku zahraničí rozvojové spolupráce (ZRS) mohou využít malí, střední i velcí podnikatelé, kteří realizují své projekty v rozvojových zemích a hledají způsob, jak je financovat.

Záruka ZRS slouží především k úhradě investičních výdajů při expanzi firem na rozvojový trh. Její příjemci musí prokázat, že financované projekty mají i přidanou hodnotu pro partnerskou zemi, například nově vytvořená pracovní místa, rozvoj tamní infrastruktury, transfer technologií a know-how, zavádění nových produkčních postupů či zlepšení životního prostředí.

Výše záruky až 50 mil. Kč Zajímá mě to Dokumenty a žádosti

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 80 %

  Záruku poskytujeme až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 50 mil. Kč. Výše zaručovaného úvěru není omezena. 

 • Výše záruky

  až 50 mil. Kč

  Záruku poskytujeme až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 50 mil. Kč.

 • Výše zaručovaného úvěru

  neomezená
 • Co lze úvěrem uhradit?

  převážně investiční výdaje

  Námi zaručovaný úvěr lze využít na pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, náklady spojené s transferem, náklady spojené s realizací projektu v cílové rozvojové zemi apod.

 • Doba ručení

  až 8 let
 • Poplatek za poskytnutí záruky

  0,5 % p. a.

  Poplatek za poskytnutí záruky je stanoven ve výši 0,5 % p. a. z hodnoty záruky.

Jakou záruku nabízíme?

Kdo může tuto záruku získat?

Podpora je určena tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří chtějí podnikat či investovat v některé z rozvojových zemí vymezených tímto programem

Realizovaný projekt v rozvojové zemi musí být zaměřen na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, růst a podporu místní zaměstnanosti nebo udržitelný rozvoj partnerských zemí.

Na co lze záruku využít?

Záruku lze získat při zaměření projektu na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, růst a podporu místní zaměstnanosti nebo udržitelný rozvoj partnerských zemí.

 • pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • náklady spojené s transferem
 • náklady spojené s realizací projektu v cílové rozvojové zemi

Důležité informace

záruka je poskytována jako podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014.

Důležité informace

Modelový příklad

Výstavba výrobní haly na Filipínách
Očekávané výdaje 1 mil. EUR (cca 26 mil. Kč)

NRB Spolupracující úvěrující banka
Výše úvěru 26 000 000 Kč

Dle výše využití vlastních zdrojů a v souladu s obchodní politikou úvěrující banky.

Výše záruky 20 800 000 Kč

Max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru, ne však více než 50 000 000 Kč.

-
Zajištění úvěru - záruka NRB

Úvěrující banka může ještě vyžadovat dozajištění zbývající části úvěru.

Doba ručení 8 let

Doba ručení se odvíjí od doby splatnosti úvěru, maximálně však může být stanovena na 8 let.

-
Poplatek za poskytnutí záruky 0,5 % p. a. -
Úroková sazba - dle obchodní politiky úvěrující banky
Doba splácení a odklad splátek - dle obchodní politiky úvěrující banky

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.