NRB

Nové úspory energie

ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY

House,Energy,Audit.,Efficient,Consumption,Invoice,And,Economy
N

Nové úspory energie (OPTAK)

Tento program je určený pro firmy bez rozdílu velikosti, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. Zvýhodněné úvěry v programu Nové úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Žádosti přijaté od 1.1.2024 lze podpořit pouze podle pravidla DE MINIMIS. Opětovné rozšíření na Blokovou výjimku (GBER) očekáváme během 2. kvartálu 2024.

Z důvodu změny legislativy (Nové znění Obecného nařízení o blokových výjimkách – tzv. GBER) se mění podmínky stávajících kategorií veřejné podpory (stávajících režimů podpor). Podané Žádosti v režimu blokové výjimky zůstávají i nadále v platnosti. Rozhodným obdobím pro určení programových podmínek u podané Žádosti o podporu je až podpis úvěrové smlouvy (dle aktuálně vyhlášené Výzvy).

 

Úroková sazba 1,99 % p. a. Zajímá mě to Dokumenty a žádosti

Jaký úvěr nabízíme?

 • Výše úvěru

  0,5 až 60 mil. Kč

  Úvěr je poskytován až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.

 • Výše úvěru

  až 90 %

  Úvěr poskytován v rozmezí 500 tis. až 60 mil. Kč a až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.

 • Doba splatnosti; odklad splátek

  10 let; 2 roky
 • Úroková sazba

  1,99 % p. a.

  Úvěr je poskytnut s pevnou úrokovou sazbou na celou dobu splácení. Příjemce může provést kdykoliv mimořádnou splátku bez sankcí či poplatků. Poskytnutí úvěru není zatíženo jakýmikoliv dalšími poplatky.

 • Dotace

  až 35 %

  Společně se zvýhodněným úvěrem získá příjemce podpory finanční příspěvek ve formě dotace, který je vyplácen přímo na účet klienta. Výše finančního příspěvku je až 35 % z celkové výše způsobilých výdajů projektu (maximálně do výše limitů veřejné podpory). Předběžnou kalkulaci finančního příspěvku lze provést společně s obchodním pracovníkem banky.

  Konečný výpočet finančního příspěvku je stanoven po realizaci projektu a bude vycházet ze skutečné vyčerpané výše zvýhodněného úvěru a celkové výše způsobilých výdajů projektu. Finanční příspěvek nemůže být vyšší jak výše vyčerpaného úvěru. Přiznání finančního příspěvku je dále podmíněno řádným dokončením projektu a dosažením závazně stanovené úspory energie.

 • Finanční příspěvek na posudek

  až 250 tis. Kč

  Společně se zvýhodněným úvěrem může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na pořízení energetického posudku. Maximální výše finančního příspěvku je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 250 tis. Kč. Pozor - poskytovatel je oprávněn maximální výši omezit. Bližší informace naleznete v aktuální Výzvě.

Jaký úvěr nabízíme?

Program je určen pro malé, střední a velké podnikatele, kteří působí ve většině oblastí podnikaní, např.:

 • zemědělství
 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • cestovní ruch a stravování
 • energetika a další činnosti

K nepodporovaným činnostem patří pouze např. rybolov a akvakultura, pěstování tabáku a jeho zpracování, maloobchod a velkoobchod s tabákovými výrobky a další. Více viz bod 5.1. g) Výzvy.

Na co ho můžete využít?

 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
 • Adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody)
 • Zvýšení energetické účinnosti osvětlení prostor budovy
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení jejich účinnosti
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Důležité informace

Důležité informace

Modelový příklad

Rekonstrukce výrobní haly (zateplení, nové rozvody, výměna osvětlení)
Očekávané způsobilé výdaje 10 000 000 Kč
Financování 70 % NRB + 30 % z vlastních zdrojů

NRB Společnost zpracovávající energetický posudek
Výše úvěru

Rozložení financování mezi NRB a vlastní zdroje může být různé. NRB však může financovat maximálně 90 % způsobilých výdajů projektu.

7 000 000 Kč -
Úroková sazba 1,99 % p.a.

Uvedená úroková sazba je pevná a platí po celou dobu splácení.

-
Poplatek za vyřízení energetického posudku - 40 000 Kč

Uvedená částka je pouze orientační, ta skutečná se bude odvíjet od obchodní politiky příslušné společnosti, která bude posuzovat energetickou úsporu realizovaného projektu.

Poplatky spojené s vyřízením úvěru 0 Kč -
Doba splácení 10 let -
Odklad splátek jistiny 1 rok

Splácení lze odložit až od 2 roky.

-
Měsíční splátka (2. až 10. rok) 70 845 Kč -
Zaplacená částka na úrocích 651 260 Kč -
Finanční příspěvek na vyřízení energetického posudku 32 000 Kč

Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 80 % způsobilých výdajů na pořízení energetického posudku, maximálně však 250 tis. Kč, v tomto modelovém příkladě max. 32 000 Kč.


-
Dotace

Žadatel obdrží na účet příslušný dotace po prokázání, že řádně realizoval projekt a splnil všechny energetické podmínky. 


2 167 612 Kč

Výše grantu se mění podle velikosti podnikatele a místa realizace projektu. Uvedená částka odpovídá malému podnikateli.

-

Potřebujete pomoci připravit energeticky úsporný projekt? Nebo zajistit energetický posudek? Pak můžete využít poradenství našeho programu ELENA, díky kterému ušetříte 90 % nákladů. Více zde. Podpora se vztahuje na energeticky úsporné projekty, jejichž předmětem je budova určená pro podnikání (např. zateplení, výměna oken, nové rozvody apod.).

Jak celý program funguje

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat