NRB

Expanze - úvěry

Program nabízí živnostníkům, malým a středním podnikům bezúročné investiční úvěry. Při splnění určitých podmínek (např. rodinná firma, projekt zaměřený na zpracování odpadů apod.) jej mohou získat s ještě výhodnějšími parametry. Z důvodu naplnění alokace programu Expanze-úvěry byl dne 1. března 2023 zastaven příjem žádostí o tuto formu podpory.

Expanze-úvěry UB_

Úvěry z programu Expanze mohou podnikatelé využít na nákup strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí a na pořízení, výstavbu či modernizaci výrobních areálů, skladovacích hal, provozoven, administrativních budov apod. Pokud zároveň realizovaný projekt patří do tzv. zvláštních podporovaných aktivit (např. efektivní využívání vody v průmyslu, materiálové a energetické využití odpadů, těžba či zpracování dřeva zasaženého kůrovcem, zavedení nebo rozvoj vysokorychlostního internetu, projekt realizovaný rodinným podnikem, podnikatelská centra apod.), může podnikatel získat úvěr za ještě lepších podmínek.

Expanze-úvěry ZPA UB