NRB

Záruka 2015 - 2023

ZÁRUKA KE KOMERČNÍM ÚVĚRŮM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE

M-záruka UB
M

M-záruka

M-záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze realizovat své podnikatelské záměry investičního charakteru kdekoliv na území ČR. Podnikatelé zaměstnávající do 50 zaměstnanců (malí podnikatelé) pak mohou využít tento program i k zaručení provozních úvěrů.

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 70 %

  Poskytujeme záruku až do výše 70 % jistiny úvěru.

 • Výše zaručovaného úvěru

  max. 4 mil. Kč
 • Co lze úvěrem uhradit

  investiční i provozní výdaje
 • Doba ručení

  až 6 let
 • Cena za poskytnutí záruky

  0 Kč
 • Výše poplatků

  0 Kč
Jakou záruku nabízíme?

Tato záruka je určena pro malé a střední firmy, které působí v oblastech (např.):

 • zpracovatelský průmysl
 • stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • ubytování, stravování a další služby

Kompletní přehled podporovaných oborů najdete ve Výzvě.

Na co lze záruku použít?

 • pořízení zásob (pouze u malých podnikatelů)
 • nákup strojů a zařízení
 • nákup a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku

Důležité informace

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013).

Důležité informace

Modelový příklad

Pořízení zásob
Očekávané výdaje 2 000 000 Kč

NRB Spolupracující úvěrující banka
Výše úvěru - 2 000 000 Kč

Dle výše využití vlastních zdrojů a v souladu s obchodní politikou úvěrující banky.

Výše záruky 1 400 000 Kč

Max. 70 % jistiny zaručovaného úvěru.

-
Zajištění úvěru - záruka NRB

Úvěrující banka může ještě vyžadovat dozajištění zbývající části úvěru.

Doba ručení až 6 let -
Poplatek za poskytnutí záruky 0 Kč -
Úroková sazba - dle obchodní politiky úvěrující banky

Záruka NRB může přispět ke zlevnění, resp. zvýhodnění poskytovaného úvěru.

Doba splácení a odklad splátek - dle obchodní politiky úvěrující banky

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat