NRB

Podřízený úvěr - NPO

ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY ČR NA ZELENÉ INVESTICE

Zelená investice – podřízený úvěr UB
P

Podřízený úvěr NPO

Zvýhodněné podřízené úvěry z programu Podřízený úvěr – NPO mají posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

 

Výše úvěru 1 - 100 mil. Kč Zajímá mě to Dokumenty a žádosti

Jaký úvěr nabízíme?

 • Výše úvěru

  1 - 100 mil. Kč

  Úvěr poskytujeme do výše až 40 mil. Kč v případě financování aktivit s klimatickým koeficientem 40 %, resp. do výše až 100 mil. Kč v případě financování aktivit s klimatickým koeficientem 100 %. 

 • Výše úvěru

  45 %

  Zvýhodněný podřízený úvěr poskytujeme až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimálně ve stejné výši musí být čerpán i tzv. seniorní úvěr od některé ze spolupracujících finančních institucí.

 • Doba splatnosti

  až 15 let
 • Odklad splátek

  3 roky, resp. 5 let

  U projektů s klimatickým koeficientem 40 % může být poskytnut odklad splátek maximálně na 3 roky, u projektů s klimatickým koeficientem 100 % pak až na 5 let.

 • Úrok a poplatky

  0 % a 3 %; 0 Kč

  Podřízený úvěr je poskytován jako bezúročný. Po splacení seniorního úvěru je nesplacená část podřízeného úvěru po zbývající období úročena 3 % p. a.

 • Podmínky

  seniorní úvěr

  Poskytnutí zvýhodněného podřízeného úvěru od NRB je podmíněno čerpáním minimálně ve stejné výši tzv. seniorního úvěru od spolupracující finanční instutice. Tento úvěr je poskytován dle podmínek příslušné finanční instituce, přičemž maximální doba splatnosti je stanovena na 14 let (minimálně o 1 rok kratší než podřízeného úvěru NRB).

Jaký úvěr nabízíme?

Program je určen pro živnostníky, malé a střední podniky působící v oblastech:

 • výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů
 • informační a komunikační činnosti
 • zpracovatelský průmysl
 • stavebnictví
 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
 • výkum a vývoj a další

Přehled činností, které nejsou programem podporované najdete ve Výzvě.

Na co můžete úvěr využít?

Úvěr lze využít na pořízení dlouhodobého majektu popsaného níže, zároveň se však musí jednat o podporovanou aktivitu vzhledem ke splnění tzv. klimatického koeficientu. Přehled těchto aktivit najdete ve Výzvě.


 • pořízení nových či repasových strojů, zařízení, technologií
 • pořízení budov určených k podnikání (např. výrobní areály, skladovací haly, administrativní budovy, provozovny apod.)
 • technické zhodnocení budov určených k podnikání (tj. přístavba, nástavba, rekonstrukce, modernizace apod.)
 • pořízení pozemků
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (jako odepisovatelný majetek, např. software, licence apod.)

Důležité informace

Důležité informace

Modelový příklad úvěru

Pořízení nové technologie související s digitalizací výroby (klimatický koeficent 40 %)
Očekávané způsobilé výdaje: 20 000 000 Kč
Financování 45 % NRB+ 45 % spolufinancující partner + 10 % vlastní zdroje

NRB Spolufinancující partner
Výše úvěru

V tomto modelovém příkladě počítáme, že 45 % financování poskytne NRB, 45 % spolufinancující partner a 10 % budou tvořit vlastní zdroje.

9 000 000 Kč 9 000 000 Kč
Doba splácení 11 let

Maximální doba splatnosti je až 15 let, přičemž doba splácení u úvěru NRB musí být o jeden rok delší než doba splácení u komerčního úvěru.

10 let

Dle požadavku klienta a obchodní politiky příšlušné komerční banky či leasingové společnosti, maximálně však 14 let. Přičemž tato doba splácení musí být alespoň o jeden rok kratší než u úvěru od NRB.

Úroková sazba (1. až 10 rok) 0 % p.a. 8 % p.a.

Uvedená úroková sazba je čiště orientační a platná pouze pro tento modelový příklad. Reálná úroková sazba se odvíjí o obchodní politiky spolufinancující komerční banky či leasingové společnosti a ekonomické situace podnikatele.

Úroková sazba (11. rok) 3 % p.a. -
Poplatky spojené s vyřízením úvěru 0 Kč dle obchodní politiky příslušné finanční instituce
Odklad splátek 2 roky

Maximální doba odkladu splátek je v tomto případě 3 roky (klimatický koeficient je 40 %).

0 let

Dle požadavku klienta a obchodní politiky příšlušné komerční banky či leasingové společnosti.

Měsíční splátka (1. až 2. rok) 0 Kč Ø 105 000 Kč

Splátka jistiny je 75 000 Kč, splátka úroku se v čase snižuje (1. měsíc činí v tomto modelovém příkladě 60 tis. Kč, 120. měsíc činí 500 Kč).

Měsíční splátka (3. až 10. rok) 83 333 Kč

U úvěru NRB jde o úložky na zajišťovací vklad.

Ø 105 000 Kč

Splátka jistiny je 75 000 Kč, splátka úroku se v čase snižuje (1. měsíc činí v tomto modelovém příkladě 60 tis. Kč, 120. měsíc činí 500 Kč).

Měsíční splátka (11. rok) 84 687 Kč

Poté, co se peníze ze zajišťovacího vkladu použijí k první splátce jistiny úvěru NRB.

-
Zaplacená částka na úrocích 16 500 Kč 3 630 000 Kč
Zaručení úvěru směnka, nemovitost, pořizovaná technologie

Řeší se individuálně a odvíjí se od bonity klienta a použité zástavy u spolufinancující instituce. V případě dostatečné hodnoty nemovité (resp. movité) věci, je možné danou nemovist (resp. movitou věc) využít k ručení u obou úvěrů.

zajišťovací vklad, směnka, nemovitost, pořizovaná technologie

Dle obchodní politiky příšlušné komerční banky či leasingové společnosti.

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat