NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Podřízený úvěr

Žádost a pokyny UB

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o podřízený úvěr
Příloha Projekt
Příloha AP – Údaje k spolufinancujímu partnerovi
(Žádost nelze podat bez této přílohy, protože je nejprve třeba mít zajištěný seniorní úvěr u spolufinancující instituce, která má s NRB uzavřenou mezivěřitelskou smlouvu. K 1. lednu 2024 je partnerem Raiffeisen – Leasing, s.r.o.) 

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha GBP38 – Prohlášení bloková vyjímka čl. 38
Příloha GBP41 – Prohlášení bloková výjimka č. 41
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha GBE22 – Prohlášení žadatele o podporu podle č. 22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Příloha PVO – Vyhodnocení podniku v obtížích


Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha GBP38 – Prohlášení bloková vyjímka čl. 38
Příloha GBP41 – Prohlášení bloková výjimka č. 41
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha GBE22 – Prohlášení žadatele o podporu podle č. 22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)

Příloha PVO – Vyhodnocení podniku v obtížích


Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů


Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.