NRB

Formuláře

Formuláře jsou určeny klientům naší banky. Jejich vyplnění a zaslání vyplývá z úvěrové či záruční smlouvy. Najdete zde i další formuláře související s využíváním jiným služeb od naší banky.
Formuláře
Ú

Úvěry pro podnikatele

Obsahuje formuláře, které vyplňují podnikatelé čerpající podporu z některého z úvěrových nástrojů - Expanze, Úspory energie, Energ, S-podnik, Jihočech nebo Infin.

Zobrazit formuláře
E

EXPANZE-záruky

Tyto formuláře vyplňují ti podnikatelé, kteří využili či využívají podporu z programu Expanze-záruky. 

Zobrazit formuláře
Z

Záruka Energie (program EXPANZE)

Tento formulář "Informace o realizaci projektu" vyplňují příjemci podpory, kterým NRB poskytla Záruku Energie za úvěr v programu EXPANZE - záruky.

Stáhnout
Z

Záruky COVID II a COVID Sport

Tento formulář "Informace o realizaci projektu" vyplňují ti podnikatelé, kteří využili podporu ze záručního programu COVID II nebo COVID Sport. 

Stáhnout
Z

Záruka COVID Praha

Tento formulář "Informace o realizaci projektu" vyplňují ti podnikatelé, kteří využili podporu ze záručního programu COVID Praha.

Stáhnout
O

Oznámení pojišťovně o vzniku zástavního práva

Zde najdete formulář (a jeho vyplněný vzor) sloužící jako oznámení pojišťovně o vzniku zástavního práva v souvislosti s využitím některého z našich úvěrových produktů. 

Zobrazit formuláře
V

Výplata dotací PANEL

Formuláře pro výplatu dotací panel. Jsou určeny pro ty, kteří v minulosti využili podporu z programu Panel.

Zobrazit formuláře
F

Finanční monitoring

Ekonomické podklady vyžadované NRB v rámci pravidelného monitoringu.

Zobrazit formuláře
P

Platební styk

Zde najdete formuláře související s platebním stykem, jak je např. Souhlas s prováděním inkasa, Trvalý příkaz k úhradě, Změna adresy pro doručování či Zmocnění pro přejímání výpisu z účtu.

Zobrazit formuláře
E

E-podatelna

Zde najdete formulář "Zmocnění pro E-podatelnu", který je určený pro ty, jež pro komunikaci s bankou využívají E-podatelnu a jsou zaregistrovaným uživatelem.

Zobrazit formulář
O

Odklad splátek úvěrů

Zde se dozvíte, jak postupovat po skončení splátkového moratoria.

Zjistit více
F

Formuláře pro identifikaci

Tyto formuláře se vyplňují při podání žádosti o některou z forem podpory a slouží k identifikaci klienta.

Zjistit více