NRB

Formuláře k úvěrům pro podnikatele

Tyto formuláře vyplňují ti podnikatelé, kteří čerpají podporu z některého z úvěrových produktů
Formuláře

Formuláře níže jsou určeny pro úkony spojené s úvěry v programech Úvěr Transformace, Nové úspory energie, Expanze, Úspory energie, S-podnik, ENERG, Jihočech a INFIN. Formuláře lze použít i u dříve uzavřených úvěrových smluv namísto původních příloh smlouvy. Základní odkazy jsou na verze ve formátu docx/xlsx, alternativně pdf.

Ekonomické podklady vyžadované NRB v rámci pravidelného monitoringu jsou k dispozici zde. Žádost o úvěr v aktuálně nabízených programech podpory naleznete zde.

 

Čerpání úvěru

Žádost o čerpání investičního úvěru / PDF (průřezová)

Žádost o čerpání provozního úvěru / PDF (S-podnik)
| Příloha – soupis výdajů k úhradě z provozního úvěru / PDF

 

Změna projektu

Žádost o souhlas se změnou projektu (průřezová)

 

Informace o ukončení realizace projektu

Informace o ukončení realizace projektu / PDF (Expanze, Úspory energie, S-podnik, ENERG, Jihočech, INFIN)

Informace o ukončení realizace projektuPDF (Úvěr Transformace, Nové úspory energie)
Příloha – Přehled způsobilých výdajů projektuPDF

 

Informace o výsledcích projektu

Informace o výsledcích realizace projektu / PDF (Expanze)
Informace o výsledcích realizace projektu / PDF (Expanze-COVID)

 

Finanční příspěvky

Žádost o příspěvek (subvenci) na úroky / PDF (Expanze a Úspory energie)
| Příloha – způsobilé výdaje hrazené z úvěru / PDF
| Příloha – potvrzení spolupracujícího partnera o výši úroků / PDF
| Příloha – přehled čerpání úvěru spolupracujícího partnera přes společný účet / PDF

Žádost o příspěvek za dosažení úspory energie / PDF (ENERG)

 

Změna účtu pro splácení

Žádost o změnu účtu pro splácení úvěru / PDF (průřezová)

 

Poradenství S-podnik

Monitorovací list podpořené osoby / PDF
Informace pro Podpořené osoby o zpracování jejich osobních údajů – plné znění

 

Formuláře pro finanční monitoring

Formuláře pro podnikatele pro finanční monitoring jsou ke stažení zde.