NRB

Expanze - úvěry

BEZÚROČNÝ ÚVĚR NA ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Expanze-úvěry ZPA UB
Z

ZPA – ještě výhodnější úvěry

Expanze přináší podnikatelům pro projekty zařazené do tzv. zvláštních podporovaných aktivit (např. investiční projekty rodinných firem, projekty zaměřené na boj se suchem aj.) ještě výhodnější půjčku. Realizace tzv. zvláštních podporovaných aktivit (ZPA) v programu Expanze-úvěry přináší malým a středním podnikatelům úvěr od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí za výhodnějších podmínek než standardní úvěr z tohoto programu.

Z důvodu naplnění alokace programu Expanze-úvěry byl dne 1. března 2023 zastaven příjem žádostí o tuto formu podpory.

Úroková sazba a poplatky 0 % a 0 Kč Zajímá mě to Dokumenty a žádosti

Jaký úvěr nabízíme?

 • Výše úvěru

  až 60 mil. Kč

  Úvěr poskytujeme ve výši 650 tis. – 60 mil. Kč

 • Výše úvěru

  45 %

  Bezúročný úvěr poskytujeme až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Na zbývajících min. 20 % způsobilých výdajů musí být využit úvěr od některé ze spolupracujících finančních institucí.

 • Úroková sazba a poplatky

  0 % a 0 Kč
 • Doba splatnosti

  až 10 let
 • Odklad splátek

  až 4 roky
 • Finanční příspěvek

  až 4 mil. Kč

  Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem NRB v programu Expanze. Na úvěr od tohoto smluvního partnera je poskytován finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč.

Jaký úvěr nabízíme?

Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl a stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • ubytování, stravování, pohostinství
 • informační a komunikační činnosti a další

Bližší podrobnosti najdete ve Výzvě.

Na co lze úvěr využít?

 • k pořízení strojů a zařízení
 • k pořízení či rekonstrukci budov využívaných k podnikatelské činnosti
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Důležité informace

Důležité informace

Modelový příklad

Financování zvláštní podporované aktivity (rodinná firma)
Očekávané způsobilé výdaje 30 000 000 Kč
Vlastní zdroje budou tvořit 10 %

NRB Spolupracující úvěrová instituce
Výše úvěru v %

Rozložení financování mezi NRB, spolufinancující instituci a vlastní zdroje může být různé. NRB však může financovat maximálně 45 % způsobilých výdajů projektu a úvěr od spolufinancující instituce musí tvořit min. 20 % způsobilých výdajů projektu.

45 % 45 %
Výše úvěru v Kč 13 500 000 Kč 13 500 000 Kč
Úroková sazba 0 % p.a. 3 % p.a.

uvedená úroková sazba je čiště orientační a platná pouze pro tento modelový příklad. Reálná úroková sazba se odvíjí od obchodní politiky spolufinancující komerční banky či leasingové společnosti a ekonomické situace podnikatele

Poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč dle obchodní politiky příslušné finanční instituce
Doba splácení 10 let 10 let

dle požadavku klienta a obchodní politiky příšlušné komerční banky či leasingové společnosti

Odklad splátek 4 roky 0 let

dle požadavku klienta a obchodní politiky příšlušné komerční banky či leasingové společnosti

Měsíční splátka (1. až 4. rok) 0 Kč Ø 141 328 Kč

splátka jistiny je 112 500 Kč, splátka úroku se v čase snižuje (1. měsíc činí v tomto modelovém příkladě 33 750 Kč, 36. měsíc činí 23 906 Kč)

Měsíční splátka (4. až 10. rok) 187 500 Kč Ø 124 453 Kč

splátka jistiny je 112 500 Kč, splátka úroku se v čase snižuje (37. měsíc činí v tomto modelovém příkladě 24 750 Kč, 120. měsíc činí 281 Kč)

Zaplacená částka na úrocích 0 Kč 2 041 875 Kč
Finanční příspěvek na úhradu úroků 1 711 125 Kč

maximální výše příspěvku je v tomto modelovém příkladě 1 711 125 Kč (tj. úrok zaplacený v prvních šesti letech splácení, max. však 15 % z výše poskytnutého úvěru od spolufinancující instituce), výplata příspěvku probíhá v ročních splátkách nebo jednorázově

0 Kč
Zaručení úvěru směnka, nemovitost, pořizovaná technologie

řeší se individuálně a odvíjí se od bonity klienta a použité zástavy u spolufinancující instituce. V případě dostatečné hodnoty nemovité (resp. movité) věci je možné danou nemovitost (resp. movitou věc) využít k ručení u obou úvěrů

směnka, nemovitost, pořizovaná technologie

dle obchodní politiky příšlušné komerční banky či leasingové společnosti

O úvěry z programu Expanze, které poskytujeme za ještě více výhodných podmínek, mohou zažádat rodinné firmy, které oficiálně získaly tento status, podnikatelská centra, podnikatelé, kteří chtějí profinancovat projekt zaměřený na zpracování nebo těžbu dřeva zasaženého kůrovcem, zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, materiálové a energetické využití odpadů, nebo se jedná o běžný projekt investičního charakteru realizovaný ve zvýhodněném regionu.

Carpenter,Working,On,A,Sawmill,On,A,Wood,Manufacture

Tyto zvýhodněné ZPA úvěry jsou určeny rodinným firmám, které nesou oficiální označení rodinný podnikpro podnikatelská centra a k realizaci projektů zaměřených na zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování či těžbu dřeva poškozeného kůrovcem a materiálové a energetické využití odpadů. Nesplňujete tyto parametry? Pak se podívejte ještě na jeho standardní verzi programu Expanze

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat