NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Expanze-úvěry

Žádost a pokyny UB

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu EXPANZE
Příloha PE – Projekt
Příloha AE – Údaje spolufinancující instituce

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Fyzické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DME – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha GBE17 – Prohlášení žadatele o příspěvek podle článku 17 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)


Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DME – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha GBE17 – Prohlášení žadatele o příspěvek podle článku 17 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Povinná příloha při realizaci ZPA „materiálové a energetické využití odpadů“:

Příloha OE – Prohlášení žadatele pro materiálové a energetické využití odpadů


Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.