NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Nové úspory energie

Businessman,Working,With,Modern,Devices,,Student,Boy,Using,Digital,Tablet

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o úvěr z programu Nové úspory energie
Příloha – Projekt

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:

Příloha – Energetické hodnocení projektu
Dotazník DNSH
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis nebo Příloha GBE38 – Prohlášení GBER (Bloková výjimka)

Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Příloha PVO – Vyhodnocení podniku v obtížích

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů

Fyzické osoby (živnostníci):

Příloha – Energetické hodnocení projektu
Dotazník DNSH
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis nebo Příloha GBE38 – Prohlášení GBER (Bloková výjimka)

Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha FO – Prohlášení fyzické osoby o příjmech, majetku a závazcích
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Příloha PVO – Vyhodnocení podniku v obtížích
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.