NRB

Dočasný rámec

Bližší informace k Dočasnému rámci pro veřejnou podporu
veřejná podpora UB

Současná situace (pandemie koronaviru) nabízí specifickou alternativu veřejné podpory. 19. března 2020 schválila Evropská komise tzv. „Dočasný rámec pro veřejnou podporu“, který stanovuje flexibilní pravidla pro podporu poskytnutou v roce 2020 a 2021 v návaznosti na koronavirovou krizi. Dočasný rámec je výhodný v tom, že limit povolené veřejné podpory je oproti de minimis navýšen. V případě dotační podpory se jedná o limit 1,8 mil. eur. V případě úvěrové a záruční podpory není limit stanoven pevnou částkou, ale jako dvojnásobek ročních mzdových nákladů, nebo jako čtvrtina ročního obratu firmy. Dočasný rámec ale také stanovuje podmínky, kdy je možné jej uplatnit. Jednou z podmínek je, že nelze poskytovat bezúročné úvěry či záruky bez poplatku, cena za poskytnutý úvěr/záruku musí zohledňovat podstupované riziko.

V režimu Dočasného rámce se automaticky čerpá podpora v programu Záruka COVID III a může být využita i v programu COVID Záruka CK, což doporučujeme, protože si tak podnikatel ušetří limit v režimu podpory de minimis.

Seznam všech podpůrných programů v ČR, u nichž je poskytována podpora v režimu Dočasného rámce.