NRB

Záruční programy pro velké firmy

Pro podnikatele s více než 250 zaměstnanci

Záruky velké firmy UB

Místo realizace projektu:

Záruky

Záruky usnadňují podnikatelům cestu ke komerčním úvěrům, případně k získání zakázky či pojištění apod.

 • Z

  Záruka COVID III

  Příjem žádostí do tohoto programu byl ukončen 31. 12. 2021. V současné době probíhá administrace všech došlých a přijatých žádostí.

  • záruka až 50, 80 nebo 90 % jistiny úvěru
  • k úhradě provozních výdajů i na investice
  • COVID podpora pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců
  • podporu administrují spolupracující finanční instituce
  více informací
 • Z

  Záruka ZRS

  Program usnadňuje českým podnikatelům získat investiční komerční úvěr, jímž budou financovat svoje aktivity na rozvojových trzích. Je vhodný pro malé, střední i velké podniky, které chtějí expandovat na rizikový trh.

  • záruka až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě (zejména) investičních výdajů
  • podpora při expanzi na rozvojové trhy
  • přispění k rozvoji tamní infrastruktury
  více informací
 • Z

  Záruka CK

  Program snižuje cestovním kancelářím vázanost peněžních prostředků u pojišťoven v souvislosti se spoluúčastí, kterou musí složit při sjednání povinného pojištění pro případ úpadku.

  • ručení 75 % z požadované spoluúčasti
  • ručení maximálně 8 mil. Kč
  • snižuje vázanost finančních prostředků u pojišťoven
  • podpora pro cestovní kanceláře
  více informací