NRB

Záruční programy pro živnostníky

Tyto programy slouží nabízejí bankovní záruky pro OSVČ řešící financování provozních a investičních projektů.

Businessman,Working,With,Modern,Devices,,Student,Boy,Using,Digital,Tablet
 • E

  Elektromobilita

  Záruční program Elektromobilita je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti k podpoření zvýšení podílu vozidel na alternativní paliva na trhu a výstavby dobíjecích stanic.

  • výše úvěrové záruky až 70 %
  • výše zaručovaného úvěru min. 300 000 Kč
  • příspěvek na pořizované vozidlo až 300 000 Kč
  • doba ručení za úvěr až 5 let
  • vyřízení a administrativa bez poplatku
  • odborné poradenství bez poplatku
  více informací
 • E

  Expanze – záruky

  Program usnadňuje malým a středním podnikům přístup k investičním a provozním úvěrům od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí. Je vhodný k profinancování větších projektů mimo Prahu.

  • výše záruky až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě investičních i provozních výdajů 
  • bez poplatků
  • COVID podpora i pro firmy působící v oblasti sportu
  • podpora při navýšení nákladů na energie na více než 10 % z celkových provozních nákladů
  • Příjem žádostí byl ukončen.
  více informací
 • Z

  Záruka 2015 až 2023

  Program usnadňuje malým a středním podnikům přístup k investičním úvěrům od komerčních bank a malým podnikům k zajištění provozních úvěrů. Je vhodný k profinancování menších projektů v ČR.

  • výše záruky až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě provozních výdajů i na investice
  • podpora při předávání rodinných podniků
  • podpora digitalizace firem
  • podpora sociálních podniků
  • podpora při navýšení cen energií
  • Příjem žádostí byl ukončen.
  více informací
 • Z

  Záruka ZRS

  Program usnadňuje českým podnikatelům získat investiční komerční úvěr, jímž budou financovat svoje aktivity na rozvojových trzích. Je vhodný pro malé, střední i velké podniky, které chtějí expandovat na rizikový trh.

  • záruka až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě (zejména) investičních výdajů
  • podpora při expanzi na rozvojové trhy
  • přispění k rozvoji tamní infrastruktury
  více informací
 • V

  VADIUM

  Program snižuje malým a středním podnikům vázanost prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce o nejvhodnější nabídku u zadavatele daného zadávacího řízení či vyhlašovatele výběrového řízení.

  • ručení ve výši 50 tis. – 5 mil. Kč
  • za nabídku do výběrového řízení
  • na dodávku výrobků, zboží, služeb či stavebních prací
  • Příjem žádostí byl ukončen k 15. 12. 2023.
  více informací
 • I

  Inostart

  Program usnadňuje začínajícím malým a středním podnikatelům získat finanční prostředky na realizaci jejich inovativních projektů kdekoliv na území ČR. Záruka je poskytována k úvěrům od České spořitelny.

  • ručení 70 % jistiny úvěru
  • k úhradě provozních výdajů i na investice
  • k úvěrům od České spořitelny
  • pro začínající podnikatele na inovace
  více informací

Pro větší provozní i investiční projekty mimo Prahu je vhodný program Expanze – záruky. Program podnikatelům nabízí několik typů záruk - standardní pro běžné projekty, zvýhodněnou (tzv. ZPA) pro rodinné firmy a na projekty zaměřené např. na efektivní využívání vody v průmyslu, těžbu a zpracování dřeva poškozeného kůrovcem apod. Dále pak nabízí speciální provozní záruku pro firmy působící v oblasti sportu, a zároveň pomáhá s profinancováním provozních výdajů, které podnikatelům narostly v souvislosti s rostoucími cenami energií.

Menší projekty v rámci celé ČR lze financovat díky zaručení provozních a investičních úvěrů programem Záruka 2015 až 2023. I ten nabízí několik typů záruk, a to M-záruku pro běžné projekty, S-záruku pro investiční projekty sociálních podniků, GEN-záruku při nákupu obchodního podílu v rodinných firmách, SMART záruku při realizaci projektů zaměřených na digitalizaci a záruku při vynucené změně změně dodavatele energie, v jejímž důsledku došlo k násobnému navýšení cen za energie.

Program Záruka ZRSje vhodný pro malé, střední i velké podniky, které chtějí expandovat na trhy v rozvojových zemích

Program Vadium poskytuje záruky za nabídku při vstupu podnikatelů do výběrových řízení.

Program Inostart usnadňuje začínajícím malým a středním podnikatelům získat finance na realizaci jejich inovativních projektů. 

Businessman,Working,With,Modern,Devices,,Student,Boy,Using,Digital,Tablet