NRB

Záruční programy pro živnostníky

Záruky živnostníci UB
 • E

  Expanze – záruky

  Program usnadňuje malým a středním podnikům přístup k investičním a provozním úvěrům od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí. Je vhodný k profinancování větších projektů mimo Prahu.

  • výše záruky až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě investičních i provozních výdajů 
  • bez poplatků
  • COVID podpora i pro firmy působící v oblasti sportu
  • podpora při navýšení nákladů na energie na více než 10 % z celkových provozních nákladů
  více informací
 • Z

  Záruka 2015 až 2023

  Program usnadňuje malým a středním podnikům přístup k investičním úvěrům od komerčních bank a malým podnikům k zajištění provozních úvěrů. Je vhodný k profinancování menších projektů v ČR.

  • výše záruky až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě provozních výdajů i na investice
  • podpora při předávání rodinných podniků
  • podpora digitalizace firem
  • podpora sociálních podniků
  • podpora při navýšení cen energií
  více informací
 • Z

  Záruka ZRS

  Program usnadňuje českým podnikatelům získat investiční komerční úvěr, jímž budou financovat svoje aktivity na rozvojových trzích. Je vhodný pro malé, střední i velké podniky, které chtějí expandovat na rizikový trh.

  • záruka až 80 % jistiny úvěru
  • k úhradě (zejména) investičních výdajů
  • podpora při expanzi na rozvojové trhy
  • přispění k rozvoji tamní infrastruktury
  více informací
 • V

  VADIUM

  Program snižuje malým a středním podnikům vázanost prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce o nejvhodnější nabídku u zadavatele daného zadávacího řízení či vyhlašovatele výběrového řízení.

  • ručení ve výši 50 tis. – 5 mil. Kč
  • za nabídku do výběrového řízení
  • na dodávku výrobků, zboží, služeb či stavebních prací
  více informací
 • I

  Inostart

  Program usnadňuje začínajícím malým a středním podnikatelům získat finanční prostředky na realizaci jejich inovativních projektů kdekoliv na území ČR. Záruka je poskytována k úvěrům od České spořitelny.

  • ručení 70 % jistiny úvěru
  • k úhradě provozních výdajů i na investice
  • k úvěrům od České spořitelny
  • pro začínající podnikatele na inovace
  více informací