NRB

Expanze - záruky

Program Expanze – záruky mohou využít malé a střední podniky k získání investičních a provozních úvěrů od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí. Jeho cílem je zajištění financí pro větší projekty mimo Prahu. Z důvodu naplnění alokace programu Expanze-záruky byl dne 9. 12. 2022 pozastaven příjem žádostí o tuto formu podpory, v současné době je příjem žádostí ukončen.

Expanze-záruky UB

Bankovní záruka Expanze pro malé a střední podniky je bez poplatků. V rámci programu je možné žádat o 4 typy záruk. 

Standardní záruka– záruka je poskytovaná za standardních podmínek a je určená k financování provozních i investičních aktivit, tj. například na nákup strojů, zařízení, nemovitostí, materiálu, zásob apod.

Záruka ZPA– tato záruka rovněž slouží k financování provozních i investičních aktivit malých a středních podniků a je poskytována za výhodnějších podmínek než záruka standardní. Dosáhnout na ni mohou rodinné firmy a podnikatelé, kteří realizují svůj projekt ve zvýhodněném reginu, nebo se jedná o projekt zaměřený na efektivní využívání vody v průmyslu, zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, materiálové a energetické využití odpadů, těžbu a zpracování dřeva zasaženého kůrovce apod.

Záruka COVID SPORT – má pomoci malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu mimo Prahu zvládnout krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2. Záruku lze vystavit za bankovní úvěr určený k financování běžných provozních výdajů. 

Záruka ENERGIE– slouží jako podpora při navýšení nákladů na energie, které tvoří minimálně 10 % celkových provozních nákladů. Vedle této záruky k provoznímu úvěru je poskytován rovněž finančních příspěvek na úhradu úroků.Tuto záruku mohou využít jen mimopražské projekty.

Gentleman Brothers 4