NRB

Expanze - záruky

ZÁRUKA K ROZVOJI VAŠEHO PODNIKÁNÍ (příjem žádostí byl ukončen)

Covid Sport UB
Z

Záruka COVID SPORT

Cílem této záruky je podpora firem z oblasti sportu, které zasáhla krizová ekonomická situace vyvolaná šířením koronaviru SARS-CoV-2. Záruku lze vystavit za bankovní úvěr určený k financování běžných provozních výdajů.

Z důvodu naplnění alokace programu Expanze-záruky byl dne 9. 12. 2022 pozastaven příjem žádostí o tuto formu podpory.

Jakou záruku nabízíme?

 • Výše záruky

  až 80 %

  Záruku poskytujeme ve výši až 80 % jistiny úvěru.

 • Max. výše zaručovaného úvěru

  15 mil. Kč
 • Co lze úvěrem uhradit

  provozní výdaje
 • Doba ručení

  až 3 roky
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků

  až 1 mil. Kč
 • Výše poplatků

  0 Kč
Jakou záruku nabízíme?

Určeno pro malé a střední podnikatele, kteří působí v těchto oblastech:

 • Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
 • Sportovní a rekreační vzdělávání
 • Provozování sportovních zařízení
 • Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
 • Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
 • Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
 • Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Na co jej můžete použít?

Záruku lze vystavit ke komerčnímu úvěru, kterým budou financovány běžné provozní výdaje.

 • náklady na energie, nájemné
 • pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného i nehmotného majetku
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje

Důležité informace

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013).

Důležité informace

Modelový příklad

Podnikatel potřebuje uhradit běžné provozní výdaje v hodnotě 5 000 000 Kč, jako jsou:
náklady na energie
nájemné
dodavatelsko-odběratelské faktury

. NRB Spolupracující úvěrující banka
Výše úvěru - 5 000 000 Kč

dle výše využití vlastních zdrojů a v souladu s obchodní politikou úvěrující banky

Výše záruky 4 000 000 Kč

max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru

-
Zajištění úvěru - záruka NRB

Úvěrující banka může ještě vyžadovat dozajištění zbývající části úvěru.

Doba ručení 3 roky -
Poplatek za poskytnutí záruky 0 Kč -
Úroková sazba - 4 % p.a.

Uvedená úroková sazba je čistě orientační a odvíjí se od obchodní politiky příslušné úvěrující banky. Záruka NRB může přispět ke zlevnění, resp. zvýhodnění poskytovaného úvěru.

Doba splácení a odklad splátek - 3 roky a 0 let

Dle potřeby klienta a obchodní politiky příslušné úvěrující banky.

Finanční příspěvek na úhradu úroků 314 320 Kč

U 5mil. úvěru činí maximální výše příspěvku 15 % z výše zaručovaného úvěru, max. však 1 000 000 Kč. Pokud v tomto modelovém příkladu bude činit úroková sazba 4 % p.a., podnikatel zaplatí za tři roky splácení na úrocích 314 320 Kč, to znamená, že mu bude proplacen celý úrok.

-

Záruku COVID SPORT lze použít na projekty realizované mimo Prahu. Je určená pro podnikatele, kteří působí v oblasti sportu, tj. provozují lanovky, vleky, fitness centra a jiná sportovní zařízení či se věnují ostatní zábavní, sportovní a rekreační činnosti, nebo jde o sportovní kluby apod.. Z bankovního úvěru budou financovány běžné provozní výdaje (např.náklady na energie, nájemné, pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku, úhrada mezd etd.). Vedle záruky je poskytován také finanční příspěvek na úhradu úroků, a to ve výši až 1 milionu korun.

COVID Sport

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat