NRB

Expanze - záruky

ZÁRUKA K ROZVOJI VAŠEHO PODNIKÁNÍ (příjem žádostí byl ukončen)

Expanze-záruky standard UB
S

Standardní záruka

Program umožňuje malým a středním podnikatelům získat zaručení investičního nebo provozního úvěru od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí. Slouží k financování projektů realizovaných mimo Prahu.

Standardní záruku lze využít k zaručení úvěru, kterým budou profinancovány provozní výdaje (např. nákup zásob, materiálu, drobného majetku, náklady na energie, nájemné, dodavatelsko-odběratelské faktury apod.), nebo který bude využit na nákup strojů, zařízení, technologií, software, licencí a na pořízení, výstavbu či modernizaci výrobních areálů, skladovacích hal, provozoven, administrativních budov apod. Výše zaručovaného úvěru může činit až 40 milionů korun.

Z důvodu naplnění alokace programu Expanze-záruky byl dne 9. 12. 2022 pozastaven příjem žádostí o tuto formu podpory.

Jakou záruku nabízíme

 • Výše záruky

  až 70 %

  Záruku poskytujeme až do výše 70 % jistiny úvěru.

 • Výše zaručovaného úvěru

  4 - 40 mil. Kč
 • Co lze úvěrem uhradit?

  investiční a provozní výdaje
 • Doba ručení

  až na 10 let

  Doba ručení je poskytována až na 7 let. Pokud v projektu převažují nemovité věci, až na 10 let.

 • Cena za poskytnutí záruky

  0 Kč
 • Výše poplatků

  0 Kč
Jakou záruku nabízíme

Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří působí v oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • stavebnictví
 • maloobchod a velkoobchod
 • doprava a skladování
 • ubytování, stravování, pohostinství
 • informační a komunikační činnosti a další

Kompletní seznam podporovaných oborů najdete ve Výzvě.

Na co lze záruku využít?

Záruku lze využít k úvěru, kterým budou financovány buď provozní výdaje, nebo projekt investičního charakteru.

 • k pořízení strojů, zařízení a technologií
 • k pořízení a technickému zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků
 • k pořízení technologických postupů, software, programů a licencí
 • k pořízení dalšího drobného hmotného i nehmotného majetku
 • k pořízení dalšího dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
 • k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, pořízení zásob a materiálu apod.

Důležité informace

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013).

Důležité informace

Modelový příklad

Pořízení nových technologií a rozšíření výrobní haly (převažuje pořízení movitých věcí)
Místo realizace projektu Brno-venkov
Očekávané výdaje 12 000 000 Kč

NRB Spolupracující úvěrující instituce
Výše úvěru - 12 000 000 Kč

Dle výše využití vlastních zdrojů a v souladu s obchodní politikou úvěrující banky.

Výše záruky 8 400 000 Kč

Max. 70 % jistiny zaručovaného úvěru.

-
Zajištění úvěru - záruka NRB

Úvěrující banka může ještě vyžadovat dozajištění zbývající části úvěru.

Doba ručení až 7 let -
Poplatek za poskytnutí záruky 0 Kč -
Úroková sazba - dle obchodní politiky úvěrující instituce

Záruka NRB může přispět ke zlevnění, resp. zvýhodnění poskytovaného úvěru.

Doba splatnosti a odklad splátek - dle obchodní politiky úvěrující instituce

Jste rodinná firma? Působíte ve znevýhodněném regionu? Potřebujete profinancovat projekt, který se zaměřuje na zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování či těžbu dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra, nebo materiálové a energetické využití odpadů? Pak máte možnost využít v rámci tohoto programu záruku ZPA, která přináší ještě větší míru zvýhodnění!

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat