NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Expanze-záruky

Žádost a pokyny UB

Při podání žádosti postupujte dle těchto pokynů pro žadatele o záruku EXPANZE.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o M-záruku v programu EXPANZE
Příloha PMX – Projekt (investiční) nebo Příloha PMX – Projekt (provozní)
Příloha AMX – Údaje spolupracující banky

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Fyzické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DMX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DMX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
+ vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

Povinná příloha při realizaci ZPA „materiálové a energetické využití odpadů“:

Příloha OE – Prohlášení žadatele pro materiálové a energetické využití odpadů


Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.