NRB

VADIUM

ZÁRUKA ZA NABÍDKU

Vadium UB
V

VADIUM

Záruku za nabídku poskytujeme podnikatelům při vstupu do zadávacích / výběrových řízení. Snižujeme tak vázanost jejich prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku u zadavatele daného zadávacího řízení či vyhlašovatele výběrového řízení.

Příjem žádostí byl ukončen k 15. 12. 2023.

Maximální výše záruky 5 mil. Kč Zajímá mě to Dokumenty a žádosti

Jakou záruku nabízíme?

 • Minimální výše záruky

  50 tis. Kč
 • Maximální výše záruky

  5 mil. Kč
 • Za co lze záruku vystavit?

  za nabídku

  Záruku lze vystavit za nabídku při vstupu do zadávacích / výběrových řízení, jejichž předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb a/nebo stavebních prací. Další podrobnosti najdete ve Výzvě.

 • Cena za poskytnutí záruky

  1 % z hodnoty záruky

  Cena za poskytnutí záruky je stanovena ve výši 1 % z hodnoty záruky, maximálně 30 000 Kč + 3 000 Kč.

Jakou záruku nabízíme?

Pro koho je program určen?

Pro malé a střední podnikatele působící na území České republiky, kteří usilují o získání zakázky v zadávacím / výběrovém řízení, je-li vyžadováno poskytnutí jistoty za nabídku uchazeče o zakázku. Předmětem této zakázky musí být dodávka výrobků, zboží, služeb nebo stavebních prací, a to s místem realizace na území ČR. 

O jaké zadávací řízení může jít?

 • veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • jeho předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb a/nebo stavebních prací
 • jeho zadavatelem / vyhlašovatelem je subjekt se sídlem v ČR
 • projekt bude realizován na území ČR

Důležité informace

Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013).

Důležité informace

Modelový příklad

Veřejná zakázka "Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové v Praze"
Výše požadované jistoty 1 500 000 Kč, která může být složena formou bankovní záruky


NRB
Výše záruky za nabídku 1 500 000 Kč

Záruka je poskytována ve výši 50 tis. až 5 mil. Kč.

Poplatek za poskytnutí záruky 18 000 Kč

Poplatek za poskytnutí záruky činí 1 % z hodnoty záruky, maximálně 30 000 Kč + 3 000 Kč, v tomto modelovém příkladu tedy 18 000 Kč.

O záruku za nabídku mohou žádat malí a střední podnikatelé, kteří vstupují do zadávacích nebo výběrových řízení vyhlášených subjektem se sídlem na území České republiky. Záruka VADIUM se týká pouze případů, kdy je předmětem výběrového řízení dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací.

Záruka za nabídku je potřeba tehdy, pokud se jedná o veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo o

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Projekt se nesmí týkat ekonomických činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03).

Vadium úvodní

Dokumenty, žádosti a další informace

Přehled podrobných informací k programu spolu s odkazem na žádost a pokyny k jejímu podání.

Kontaktní formulář

Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit. Kromě dotazu je třeba uvést alespoň jeden kontaktní údaj, abychom Vám mohli sdělit odpověď nebo se s Vámi spojit ohledně schůzky.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat