NRB

Žádost a pokyny k podání žádosti o podporu z programu Vadium

Žádost a pokyny UB

Příjem žádostí byl k 15. prosinci 2023 ukončen.

Žádost

Žádost o záruku za nabídku v programu VADIUM

Přílohy:

Právnické osoby:
Prohlášení žadatele o záruku za nabídku
Zadávací dokumentace
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
Příloha C – Ekonomická příloha – účetnictví
(přílohu C je třeba vyplnit pouze v případě 1. podání, žadatel v ní vyplňuje pouze sloupce „Minulost“)

Fyzické osoby (živnostníci):
Prohlášení žadatele o záruku za nabídku
Zadávací dokumentace
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
(přílohu D je třeba vyplnit pouze v případě 1. podání, žadatel v ní vyplňuje pouze sloupce „Minulost“)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)


Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.