NRB

NRB získá od Rozvojové banky Rady Evropy 50 milionů eur na rozvoj infrastruktury

IMG_20211216_121038 upr
podpora podnikání podpora veřejného sektoru rozvoj infrastruktury Rozvojová banka Rady Evropy
16.12.2021

Národní rozvojová banka (NRB) dnes podepsala smlouvu s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) o čerpání programového úvěru ve výši 50 milionů eur. Zajistila si tak dostatečný objem zdrojů na financování infrastrukturních projektů zaměřených zejména na zlepšení životních podmínek v městských a venkovských oblastech a životního prostředí jako celku. Prostředky jsou určeny jak pro veřejný sektor, tak pro podnikatele či smíšené subjekty, jako jsou např. provozovatelé veřejné dopravy apod.

Finanční zdroje, které NRB od CEB získá, využije k poskytování zvýhodněných úvěrů. „Zvýhodněné financování budou moci čerpat nejen kraje, města a obce, ale také podnikatelé k výstavbě a modernizaci klíčové veřejné i soukromé infrastruktury v ČR,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB, a dodává: „Z prostředků bude možné financovat infrastrukturní projekty zaměřené zejména na zlepšení životního prostředí v ČR a životních podmínek ve městech a obcích, mezi které lze například zahrnout rozvoj a údržbu silniční sítě, veřejné dopravy, veřejné osvětlení, dálkové vytápění, komunitní služby, vzdělávací a lékařská zařízení, sociální a dostupné bydlení, kulturní a sportovní zařízení, jako jsou divadla, výstaviště, knihovny, sportovní a dětská hřiště aj., rozvoj průmyslových areálů, čištění a ochrana povrchových a podzemních vod, dekontaminace půdy, ochrana proti hluku, snížení znečistění ovzduší apod.“

„Hlavním úkolem naší banky je mimo jiné podporovat rozvoj sociální infrastruktury v členských zemích a přispět k ochraně životního prostředí. Velmi nás těší, že se podobným směrem rozhodla vydat i Česká republika a že jsme v Národní rozvojové bance našli vhodného partnera pro naplňování našich cílů,“ uvádí Tomáš Boček, viceguvernér Rozvojové banky Rady Evropy pro cílové země.

Národní rozvojová banka se vedle podpory podnikání stává také klíčovým partnerem pro veřejný i soukromý sektor v oblasti rozvoje infrastruktury. Již v červenci letošního roku NRB získala 5 miliard korun od Evropské investiční banky k rozvoji infrastruktury, dnes objem těchto prostředků navýšila ještě o další více než jednu miliardu korun. „Obstarat dostatečný objem zdrojů na poskytování zvýhodněného financování na poli rozvoje infrastruktury je pro nás klíčové, zejména pokud chceme podporovat investice do infrastrukturních projektů v ČR. Již v letošním roce se nám podařilo poskytnout veřejnému sektoru dvě miliardy korun, což považuji jako slibný začátek v naplnění našeho poslání,“ uzavírá Jiří Jirásek.

V případě, že kraje, města a obce, podnikatelé nebo další hráči na trhu typu provozovatelů veřejné dopravy plánují investovat do infrastrukturních projektů a mají zájem o toto zvýhodněné financování, mohou se již nyní obrátit na Národní rozvojovou banku, ideálně prostřednictvím emailové adresy [email protected] či telefonního kontaktu 602 265 847.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články