NRB

NRB zajistí financování pro VODU Želivka

voda UB
financování infrastruktury vodohospodářská infrastruktura
22.12.2022

Národní rozvojová banka (NRB) poskytla společnosti VODA Želivka, největšímu výrobci pitné vody v České republice, který mj. zajišťuje pitnou vodu pro občany hlavního města Prahy, úvěrový rámec v objemu 600 milionů korun pro dlouhodobé investice do vodohospodářské infrastruktury.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Surová voda je odebírána z vodní nádrže Švihov a po její úpravě na vodu pitnou v úpravně vody Želivka je dopravována štolovým přivaděčem o délce 52 km do vodojemu Jesenice. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou je 74 %. Dále zásobuje pitnou vodou oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Národní rozvojová banka v souladu se svou strategií financování klíčové municipální infrastruktury poskytla VODĚ Želivka úvěrový rámec ve výši 600 milionů Kč, který jí umožní financovat projekty rekonstrukce filtrační haly, reaktivace filtračního granulovaného aktivního uhlí a další investice související s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury pro úpravu a rozvod vody. „Zajištění pitné vody pro občany České republiky nespočívá jen v samotné výrobě, ale také v dlouhodobých investicích do související infrastruktury, díky které můžeme z přírodní vody vyrobit vodu pitnou a zároveň ji distribuovat do několika krajů. Údržba a rozvoj naší vodohospodářské infrastruktury vyžaduje nemalé, avšak dlouhodobé investice, proto nás těší, že jsme se domluvili právě s Národní rozvojovou bankou na financování našich projektů, které plánujeme realizovat postupně v následujících několika letech,“ říká Mark Rieder, předseda představenstva VODA Želivka, a.s.

„Naše banka se zaměřuje na financování infrastruktury přibližně už 25 let, vždy se však jednalo spíše o menší a investičně méně náročné projekty, jako např. rekonstrukce ČOV, opravy silnic a budování související infrastruktury, výstavby cyklostezek, rekonstrukce veřejných budov, jako jsou školy, školky, obecní úřady, policejní stanice apod. V loňském roce jsme se v souladu s naší novou strategií pustili i do financování investičně náročnějších infrastrukturních projektů jako např. pořízení nízkoemisních tramvají či autobusů pro hromadnou přepravu osob a budování související infrastruktury. Mám radost, že letos můžeme rozšířit portfolio námi podpořených projektů i o financování dalšího rozvoje vodohospodářské infrastruktury VODY Želivka a přispět tak k zajištění pitné vody pro obyvatele několika regionů ČR,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB.

Národní rozvojová banka za poslední dva roky podpořila veřejný sektor již téměř dvěma miliardami korun na rozvoj infrastruktury. Nejčastěji financovala projekty z oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky a dalšího rozvoje měst a obcí.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články