NRB

Novinky

Informace o dění v bance a celé skupině NRB

Novinky UB mobil

ČR v první desítce využívání programu COSME

Do programu COSME (program na podporu konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků), řízeného Evropským investičním fondem, bylo ke konci 3. čtvrtletí minulého roku zapojeno 21 zemí EU. Odhadovaný objem financování...