NRB

ČR v první desítce využívání programu COSME

shutterstock_749432248

Do programu COSME (program na podporu konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků), řízeného Evropským investičním fondem, bylo ke konci 3. čtvrtletí minulého roku zapojeno 21 zemí EU. Odhadovaný objem financování pro MSP dosáhl téměř 12 mld. EUR , což představuje podporu více než 117 tisíc podniků a zajištění okolo 430 tisíc pracovních míst.

Ze srovnání využití COSME v 19 zemích se Česká republika umístila s 1573 podpořenými projekty na 7. místě (za Francií, Španělskem, Itálií, Německem, Velkou Británií a Polskem). V porovnání celkového objemu finančních prostředků poskytnutých konečným příjemcům se ČR umístila dokonce na 6. příčce, což je zároveň nejlepší umístění mezi novými členskými zeměmi EU (celková výše 151 mil. EUR, resp. 3,6 % poskytnutého finančního objemu). Více informací zde.

Uvedená data byla zveřejněna ve zprávě Evropské komise, jež definuje proces průběžného vyhodnocení realizace COSME, který potrvá do října 2017. Mezi specifické cíle programu patří usnadnění přístupu MSP k financování, zjednodušení jejich přístupu na vnitřní trh EU a zlepšování podmínek pro konkurenceschopnost evropských podniků, včetně obecné podpory kultury podnikání. Více informací je dostupných zde.

Spolupráce ČMZRB s EIF formou protizáruky COSME znamenala – dle statistických dat ke konci roku 2016 – reálnou podporu více než 1900 projektů malých podnikatelů. Zárukami v celkové výši 3,5 mld. Kč bylo zaručeno 5 mld. Kč komerčních úvěrů.

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články