NRB

ČMZRB letos podpořila už přes 4 700 českých podnikatelů

spolupráce 696×576
COSME Expanze obchodní výsledky Záruka 2015-2023
17.10.2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zažívá v oblasti podpory malých a středních podnikatelů svůj historicky nejúspěšnější rok. V prvních třech čtvrtletích letošního roku poskytla více než 4 700 podnikům finanční podporu v objemu přesahujícím 9,7 miliardy korun, což představuje více než třetinový meziroční nárůst. Ve spolupráci s komerčním sektorem tak umožnila na území ČR zrealizovat podnikatelské projekty s hodnotou vyšší než 16 miliard Kč.

Nejčastěji čeští podnikatelé čerpají podporu ve formě záruk, kterých ČMZRB v letošních prvních třech čtvrtletích vystavila přes 4 600 v objemu 8,9 miliardy korun. Zaručila se tak za komerční úvěry provozního i investičního charakteru v objemu necelých 13 miliard korun. Nejvíce záruk bylo poskytnuto z národního programu Záruka 2015 až 2023, který díky sjednané protizáruce Evropského investičního fondu (EIF) umožňuje podnikatelům čerpat prostředky z tzv. Junckerova balíčku (tj. Evropského investičního plánu pro Evropu).

Vzhledem k rychle rostoucí poptávce po zárukách mohlo dojít k naplnění kapacity tohoto programu. Proto ČMZRB v září 2018 dojednala s EIF navýšení protizáruky, díky čemuž bude moci zaručit úvěry v hodnotě dalších cca 11,5 miliard korun, a zajistila tak bezproblémové pokračování programu minimálně na další dva roky. „Program Záruka 2015 až 2023 je naším stěžejním programem. Na jeho financování se vedle národních zdrojů podílejí prostředky EIF z programu COSME, resp. tzv. Junkerova balíčku,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Díky navýšení protizáruky Evropským investičním fondem budeme moci podpořit dalších více než 4 000 podnikatelských projektů.“

Vedle záruk mohou podnikatelé u ČMZRB využívat k financování svých investičních potřeb také zvýhodněné úvěry z programu Expanze. V prvních třech čtvrtletích letošního roku ČMZRB schválila 149 podnikatelských projektů v objemu přes 1 miliardu Kč. Program Expanze běží od 1. června 2017 a je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Od jeho spuštění banka do konce 3. Q 2018 podpořila ve spolupráci s komerčním sektorem 178 podnikatelských projektů v hodnotě převyšující 2,6 miliardy korun.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články