NRB

Jste rodinná firma a máte zájem o zvýhodněné financování? Zaregistrujte se!

registration-g22b14f2b2_1920
podpora podnikatelů rodinná firma rodinné podnikání
31.01.2020

Od 1. března bude zahájen příjem žádostí o zápis do Registru rodinných podniků Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Zápis je podmínkou pro získání zvýhodněného financování od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB),  které je určeno právě pro ně.

V květnu 2019 byla schválena definice rodinného podniku. Její ukotvení v české legislativě otevřelo dveře k větší míře podpory těchto klíčových ekonomických subjektů. Pro ně ČMZRB, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravila záruky a zvýhodněné úvěry za ještě lepších podmínek, než za kterých je mohly čerpat doposud. Pro jejich poskytnutí je ale zapotřebí, aby podniky oficiálně získaly status “rodinná firma”.

K jeho udělení bude nutný zápis do oficiálního seznamu rodinných firem. Od 1. března AMSP ČR na svém webu spustí příjem žádostí o registraci do Registru rodinných podniků. Žádosti budou zasílány prostřednictvím datové schránky za použití elektronického formuláře. Každou přijatou žádost bude posuzovat Výbor pro registraci, který bude ověřovat splnění požadavků definice rodinného podniku. Při jejich splnění získá žadatel příslušené Osvědčení, a zároveň dojde k jeho zapsání do Registru rodinných podniků, vedeném na portálu MPO www.businessinfo.cz.

Více o registraci, složení výboru a požadavcích se dozvíte zde.

Takto registrovaní žadatelé budou moci získat záruky a zvýhodněné úvěry z programů Expanze a Záruka 2015 až 2023za lepších podmínek než doposud. Příjem žádostí do těchto programů spustí pro rodinné firmy ČMZRB 1. dubna letošního roku.

Z programu Expanze-úvěry budou moci rodinné firmy získat bezúročný úvěr do výše 45 % způsobilých výdajů, a to od 650 tis. do 60 mil. Kč, s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky. Program nabízí také finanční příspěvek až 4 mil. Kč na úhradu úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí financování minimálně na 20 % způsobilých výdajů. Toto zvýhodněné financování budou moci rodinné podniky využít například na pořízení nových strojů, zařízení, technologií, software, licencí, nemovitostí a jejich rekonstrukci.

Pro firmy, které potřebují bankovní záruku za investiční či provozní úvěr od komerčních bank, slouží program Expanze-záruky. Ten rodinným firmám nabídne až 12letou záruku, a to do výše 80 % jistiny úvěru, který se pohybuje v rozmezí 1 až 40 mil. Kč. Úplnou novinkou ČMZRB je GEN-záruka z programu Záruka 2015 až 2023. Jejím cílem je usnadnit předání rodinných podniků novým vlastníkům. Záruku na nákup obchodního podílu v rodinném podniku, na nákup akcií rodinného podniku či na odkoupení obchodního závodu rodinného podniku ČMZRB poskytne až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, resp. 30 mil. Kč, a to až na dobu 8 let.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články