NRB

Zveřejnili jsme výzvy k programům pro rodinné firmy

Podnikatel UB
podpora podnikatelů rodinná firma
02.01.2020

Rodinné firmy. Důležitý a stabilní prvek české ekonomiky, největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru, klíčový prvek rozvoje regionů. Vláda v loňském roce schválila definici rodinného podnikání, čímž otevřela těmto klíčovým ekonomickým subjektům cestu k větší podpoře. Konkrétní paramenty jednotlivých programů byly dnes publikovány v aktualizovaných výzvách jednotlivých programů, žádat o podporu za zvýhodněných podmínek budou moci rodinné firmy od 1. dubna 2020.

Rodinné podniky se od 1. ledna 2020 v rámci programu EXPANZE přesunuly mezi tzv. zvláštní podporované aktivity, díky čemuž budou moci získat bankovní záruky a úvěry za ještě výhodnějších podmínek, než tomu bylo doposud. Na nákup strojů, zařízení, licencí, software, nemovitostí, apod. budou moci využít bezúročný úvěr od 650 tis. do 60 mil. Kč, s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky. ČMZRB jim poskytne bezúročný úvěr do max. výše 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž na min. 20 % způsobilých výdajů budou muset využít úvěr od některého ze smluvních partnerů z řad komerčních bank a leasingových společností. Na tento úvěr jim ale ČMZRB poskytne příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč.

[button url=“https://www.nrb.cz/podnikatele/uvery/expanze/“]Zjistit více o programu Expanze-úvěry[/button]

Ve chvíli, kdy rodinné firmě bude chybět dostatek vlastních zdrojů na zaručení investičního úvěru, nebo pokud bude potřebovat zafinancovat provozní výdaje, může od ČMZRB využít bankovní záruku, která jí usnadní cestu ke komerčnímu úvěru. Ta bude nově poskytována na úvěry v rozmezí od 1 do 40 mil. Kč, a to až do jejich 80% výše, a s dobou ručení na 12 let.

[button url=“https://www.nrb.cz/podnikatele/zaruky/expanze-zaruky/“]Zjistit více o programu Expanze-záruky[/button]

Vedle podpory z EXPANZE budou moci rodinné firmy využít také program Záruka 2015 až 2023, který jim umožní získat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity související s převodem či prodejem obchodního podílu rodinného podniku, který je zároveň malou či středně velkou firmou. Záruky budou poskytovány až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 mil. Kč, a až na období 8 let.

[button url=“https://www.nrb.cz/podnikatele/zaruky/gen-zaruka/“]Zjistit více o GEN-záruce[/button]

Podporu budou moci využít ty rodinné firmy, které oficiálně získají status “rodinná firma” dle příslušné legislativy. Příjem žádostí o registraci rodinných podniků u AMSP ČR bude zahájen 1. března 2020. Bližší informace najdete zde.


Výzva k programu Expanze-úvěry.
Výzva k programu Expanze-záruky.
Výzva ke GEN-záruce z programu Záruka 2015 až 2023.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články