NRB

Dopravní infrastruktura

Podpora udržitelné městské infrastruktury
Dopravní infrastruktura UB 2

V rámci dopravní infrastruktury aktuálně financujeme z prostředků EIB a CEB tyto typy projektů:

  • Údržba místní silniční sítě (opravy a výstavba místních komunikací II. a III. třídy)
  • Rozšiřování, rekonstrukce a výstavba mostů, podchodů, nadchodů pro zvěř, dopravní značení, bezpečnostní prvky jako jsou kamery, inteligentní semafory,
  • Investice do infrastruktury pro veřejnou a nemotorovou dopravu (bikesharing, cyklistické stezky, odvodňovací infrastruktura, IT systémy pro veřejnou dopravu
  • Parkovací zařízení (Park&Ride), odpočívadla, bezpečnostní prvky, retardéry
  • nákup autobusů a tramvají s alternativními pohony, nízkoemisní vozidla, jejich vybavení, opravy (závažné), investice do zelenějších technologií (do SW, do chytrých systémů)
  • nabíjecí stanice pro elektromobily a pro vodíková vozidla
  • sdílená mobilita, veřejný vozový park (hasičská auta, dodávky, lehká užitková vozidla)
  • dopravní terminály, zastávky
  • informační a zabezpečovací systémy

V případě rozsáhlých infrastrukturních projektů (např. výstavba dálnic, obchvaty kolem měst apod.) je možné využít zdrojů Národního rozvojového fondu