NRB

Dopravní infrastruktura

Pomáháme financovat udržitelnou dopravní infrastrukturu. Města i obce u nás mohou požádat o úvěry na rekonstrukce silnic, dálnic i obchvatů kolem měst. Podporujeme také ideu smart cities, sdílenou mobilitu a elektromobilitu.

Dopravní infrastruktura UB 2

V rámci dopravní infrastruktury financujeme například tyto typy projektů:

  • údržba místní silniční sítě (opravy a výstavba místních komunikací II. a III. třídy)
  • rozšiřování, rekonstrukce a výstavba mostů, podchodů, nadchodů pro zvěř, dopravní značení, bezpečnostní prvky jako jsou kamery, inteligentní semafory
  • výstavba dálnic a obchvatů kolem měst
  • investice do infrastruktury pro veřejnou a nemotorovou dopravu (bikesharing, cyklistické stezky, odvodňovací infrastruktura, IT systémy pro veřejnou dopravu
  • parkovací zařízení (Park&Ride), odpočívadla, bezpečnostní prvky, retardéry
  • nákup autobusů a tramvají s alternativními pohony, nízkoemisní vozidla, jejich vybavení, opravy (závažné), investice do zelenějších technologií (do SW, do chytrých systémů)
  • nabíjecí stanice pro elektromobily a pro vodíková vozidla
  • sdílená mobilita, veřejný vozový park (hasičská auta, dodávky, lehká užitková vozidla)
  • dopravní terminály, zastávky
  • informační a zabezpečovací systémy