NRB

Zlepšení životních podmínek ve městech a obcích

Podpora výstavby nových budov a rekonstrukce stávajících budov včetně související infrastruktury
Zlepšení životních podmínek UB

V rámci infrastruktury související se zlepšením životních podmínek ve městech a obcích aktuálně financujeme z prostředků EIB a CEB tyto typy projektů:

 • Veřejné sociální a cenově dostupné nájemní bydlení
 • Bydlení pro seniory, Studentské bydlení,
 • Mateřské a základní školy, školky, ZUŠ, univerzity
 • Kulturní zařízení (divadla, muzea, galerie, knihovny, kina, atp.)
 • Pečovatelské domy se soc. službou, domy pro seniory, zdravotnická zařízení,
 • Komunální služby (pro hendikepované, sociálně vyloučené, sociální podnikání)
 • Sportovní zařízení a rekreační zařízení (sportoviště, infrastruktura pro sport, zelené plochy, dětská hřiště)
 • Rozvoj průmyslových areálů (zasíťování, rozvoj brownfieldů a industriálních parků)
 • Veřejné osvětlení (budování, modernizace, instalace inteligentních systémů)
 • Dálkové vytápění (využití biomasy, energetické úspory, zateplení trubek, rozvodné sítě)
 • Budovy veřejné správy (obecní úřady, administrativní budovy), komunitní centra

V případě rozsáhlých infrastrukturních projektů souvisejících se zlepšením životních podmínek ve městech a obcích (např. výstavba multifunkční haly, univerzitní kampusy, domovy pro seniory a jiné) je možné využít (i) zdrojů Národního rozvojového fondu