NRB

Sociální infrastruktura

Podpora výstavby nových budov a rekonstrukce stávajících budov včetně související infrastruktury.

Zlepšení životních podmínek UB

V rámci sociální infrastruktury financujeme například tyto typy projektů:

 • Veřejné sociální a cenově dostupné nájemní bydlení
 • Bydlení pro seniory, studentské bydlení
 • Mateřské a základní školy, školky, ZUŠ, univerzity
 • Kulturní zařízení (divadla, muzea, galerie, knihovny, kina, atp.)
 • Pečovatelské domy se soc. službou, domy pro seniory, zdravotnická zařízení,
 • Komunální služby (pro hendikepované, sociálně vyloučené, sociální podnikání)
 • Sportovní zařízení a rekreační zařízení (sportoviště, infrastruktura pro sport, zelené plochy, dětská hřiště)
 • Rozvoj průmyslových areálů (zasíťování, rozvoj brownfieldů a industriálních parků)
 • Veřejné osvětlení (budování, modernizace, instalace inteligentních systémů)
 • Dálkové vytápění (využití biomasy, energetické úspory, zateplení trubek, rozvodné sítě)
 • Budovy veřejné správy (obecní úřady, administrativní budovy), komunitní centra