NRB

Sociální podnikatel

Výkladový slovník UB
Podnikatel splňující všechny dále uvedené podmínky: v posledních 12 kalendářních měsících předcházejících měsíci podání žádosti byl podíl počtu zaměstnanců podnikatele ze skupin osob vymezených přílohou č. 3 programu ZÁRUKA 2015 až 2023 vyšší než 30 %, podle stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného dokumentu povinně reinvestuje více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání, uplatňuje demokratický styl řízení sociálního podniku, rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku.