NRB

Nepodnikatelský subjekt

Výkladový slovník UB
Právnická nebo fyzická osoba, která nemá žádné oprávnění k podnikání.